اصول فنگ شویی در طراحی سفره هفت سین

اصول فنگ شویی در طراحی سفره هفت سین دکوراسیون

اصول فنگ شویی در طراحی سفره هفت سین را به نمایش گذاشته ایم . هفت سین مفهوم و انرژی ، باروری، روشنایی، فراوانی است با ما همراه باشید.

بسیاری از باورهای فنگ شویی با باورهای سنتی ایرانی همخوانی های فراوانی دارد .
فنگ شویی به معنای باد و آب است یک فلسفه و فن باستانی در چین است .
اصول فنگ شویی هفت سین را در نیک صالحی ببینید

فنگ شویی هفت سین

بسیاری از باورهای فنگ شویی با باورهای سنتی ایرانی همخوانی های فراوانی دارد
پس عجیب نخواهد بود اگر ردپای باورهایفنگ شویی را در سفره هفت سین و عناصر
آن ببینیم.امروزبه مفهوم هر یک از عناصر هفت سین از نگاه فنگ شویی اشاره ای
کوتاه خواهیم داشت با ما همراه باشید.

فنگ شویی هفت سین

فنگ شویی هفت سین

سفره هفت سین در حکم مولد انرژی سازنده و حیاتی در خانه است و برای کارایی
بیشتر آن، بهتر استروی پارچه ای مربع شکل، ترجیحا به رنگ های خاکی (تنالیته
کرم) چیده شود.در کل، هنگامی که سفره در خانه پهن است و ساکنان در خانه
هستند، بهتر است شمع های شمعدان هاروشن باشند.

سفره هفت سین

سنجد

سنجد نماد روابط کاری و خانوادگی است، اگر در سال گذشته چندان معاشرت
نداشتید و تمایل دارید در سال پیشرو معاشرت خود را افزایش دهید، امسال
ظرفی بزرگ برای سنجدهای خود انتخاب کنید.

اصول فنگ شویی

اصول فنگ شویی

تخم مرغ رنگی

از دیگر عناصر سفره هفت سین باید به تخم مرغ رنگی اشاره کرد که بسیار اهمیت
دارد، به خصوص برایزوج های جوان که می خواهند به زودی پذیرای عضوی جدید در
خانواده ی خود باشند، ولی بدانید که بایداز خالی کردن تخم مرغ ها و استفاده از
پوست رنگ شده آن و یا تخم مرغ های پلاستیکی وسنگی و یا سفالی خودداری کنید.

سماق

سماق به خاطر هم رنگ بودن با طلوع خورشید، یادآوری می کند که پس از هر سختی
آسانی است! سماقرا در سفره ی نوروز خود فراموش نکنید.

طراحی سفره هفت سین

طراحی سفره هفت سین

چیدمان سفره هفت سین

ماهی قرمز

همان طور که در چند سال اخیر بحث غیر ایرانی بودن ماهی قرمز به عنوان سمبل
سر سفره ی هفت سین بسیار مطرح شده، بهتر است به نشانه احترام به آب، در
سرزمین های کم آب نظیر کشورمان،از سمبل ایرانی یعنی نارنج شناور در آب تنگ
بلور استفاده کنید که تداعی گر جایگاه کره زمین در جهان هستی نیز هست.

چیدن سفره هفت سین بر اساس اصول فنگ شویی

چیدن سفره هفت سین بر اساس اصول فنگ شویی

سبزه

سبزه نماد رویش دوباره و شروع دوباره است، ولی باید توجه کرد که حتما دور سبزه
ها با روبا بسته شده باشد تا از آشفتگی آن جلوگیری شود.

سنبل

سنبل و لاله نیز مثل سبزه یادآور رویش و تولدی دوباره در مفاهیم سفره هفت
سین می باشد.

سرکه

سرکه نمادی از صبر و بردباری در زندگی و سال پیش رو است.

چیدمان سفره هفت سین

چیدمان سفره هفت سین

رعایت اصول فنگ شویی

سیب

سیب سمبل سلامتی و عشق ساکنان خانه به یکدیگر است و باید به تعداد افراد خانه،
سیب سالم و رسیده در سفره گذاشته شود.بهتر است در طول مدتی که سفره پهن
است سیب ها خورده و سیب جدید جایگزین شود.

کتاب

کتاب بر سر سفره نوروز نماد حمایت و هم نماد دانش است.

سمنو

سمنو سمبل برکت است و بهتر است برای تقویت و تکمیل نقش آن، همراه با شیرینی بر
سر سفره آورده شود.

سکه

کاملا مشخص است که سکه نماد ثروت است و چه بهتر که آن را به همراه گندم یا برنج سر
سفره بیاوریم تا ثروتی را که به زندگی خود می آوریم پر برکت باشد.

چیدن سفره هفت سین بر اساس اصول فنگ شویی

سیر

سیر نقش محافظ را در سفره ایفا می کند و خانه و ساکنان آن را از انرژی منفی و چشم
زخم دور نگه می دارد.

آینه

آینه که در مکاتب مختلف فنگ شویی در مورد استفاده و عدم استفاده از آن توافق ندارند،
ولی منطق استفادهاز آن این است که افراد لحظه ی تحویل سال در آینه به خود نگاه کنند
تا ببینند آیا توانرو به رو شدن با خود را دارند و از عملکرد خود در سال گذشته راضی هستند
یا خیر.

چیدانه –  آف دکور

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2021-03-04 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :