این ۲۴ مرحله شما را به اتاق خوابی رویایی می رسانند +عکس

این ۲۴ مرحله شما را به اتاق خوابی رویایی می رسانند +عکس دکوراسیون

همه ما به آرامش و خواب کافی نیاز داریم . خوابی که بتوانیم بعد از یک روز کاری سنگین در آرامش کافی از آن لذت ببریم. اما نکته مهم این است که اتاقی که برای خواب در نظر گرفته اید چه ویژگی هایی باید داشته باشد.

اتاقی که چیدمان زیبا و دلنشینی داشته باشد و بتوانید در ان از آرامش کفی برخوردار باشید اتاق خواب مناسبی است اما با وجود اینکه یک سوم روز ما برای خوابیدن در نظر گرفته شده است توجه به این نکته مهم است که اتاق خواب مناسب چه ویژگی هایی باید داشته باشد. چیدمان اتاق خوابی رویایی را در نیک صالحی ببینید.

اتاق خوابی رویایی

چیدمان اتاق خواب در اینجا ۲۴ قدم که شما را به اتاق خواب محبوبتان نزدیک می کند را بررسی
می کنیم.

۱٫  کشف مدل ھای مورد نظر:

زمانی که برای خرﯾد وسائل به فروشگاه می روﯾد مطمئناً ھر آنچه را که دوست دارﯾد تھیه می کنید ،
اما اغلب طراحان و مھندسین معمار رنگ ھا و طرح ھایی را توصیه می کنند که در حین ورود به
اتاق خواب شما را تحت تأثیر قرار می دھد.

۲: تخت خوابتان را به عنوان مرکز توجه قرار دھید:

از طرح ھا و مدل ھاﯾی استفاده کنید
که توجه ھمگان را به خود جلب کند و تخت خود را در مرکز اتاق قرار دھید.

همچنین بخوانید :  شیکترین مدل کمد دیواری هایی که دنبالش بودید!

۳: اضافه کردن و بلند کردن ارتفاع تخت:
ارتفاع تخت خواب ھای امروزی به صورت استاندارد حدوداً ۴۰ سانتی متر می باشد اگر تخت خواب شما خیلی کوتاه
است می توانید از پله ھای عمودی برای افزاﯾش ارتفاع تخت استفاده کنید.

۴: تشک رویی تخت:

بھتر است برای اﯾن منظور از تشک ھای پَر و نرم استفاده کنید که ھم ظاھر زﯾبایی دارند ھم بسیار
نرم و مناسب ھستند.

۵: نصب ﯾک ساﯾبان:

با استفاده از ﯾک تکه پارچه ﯾا پرده، ھمچنین با استفاده از چند تکه چوب به راحتی می توانید ساﯾبانی
برای تختتان بسازﯾد.
به اﯾن ترتیب که چوب ھا را به دﯾوار نصب کرده و فضایی را اﯾجاد کنید که اطراف آن توسط
پارچه ﯾا پرده محصور شده باشد.

۶: استفاده از رنگ ھای خاص برای اتاق خواب:

“صورتی” ﯾکی از رنگ ھایی است که امروزه اغلب شرکت ھای طراحی از آن برای زﯾباتر کردن اتاق استفاده می
کنند.
اما رنگ رؤﯾایی که می توان از آن استفاده کرد قرمز ﯾا عنابی روشن است.

همچنین بخوانید :  نورپردازی اتاق خواب با دکوراسیون مدرن + تصاویر

راهنمای طراحی اتاق خوابی رویایی

۷: اتاق خواب خود را به صورت محلی عجیب اما قابل توجه درآورﯾد:

شما به راحتی می توانید اتاق خواب خود را با استفاده از وساﯾل عجیب و غرﯾب اما زﯾبا که ھر
کدام به نحوی نیز می توانند تک باشند تزئین کرده و اتاقی جذاب و زﯾبا بسازﯾد.

اتاق خوابی رویایی

چیدمان اتاق خوابی رویایی

۸: ساختن اتاق خواب رؤﯾایی:

شما می توانید با استفاده از طرح ھا و مدل ھاﯾی خاص ، ھمچنین با چینش صحیح وسائل و در
نھاﯾت با استفاده از رنگ سفید خالص و ﯾا حتی استفاده از رنگ ھای روشن، اتاق خوابی رؤﯾایی برای خود
خلق کنید.

۹: استفاده از کوسن و بالش ھای کوچک:

می توانید برای تزئین تختخواب خود از بالش ھا و کوسن ھایی به شکل ھای مختلف استفاده کنید ؛ به
اﯾن ترتیب که آنھا را بر روی تخت قرار داده و در واقع با قرار دادن آنھا به سبک ھای
متفاوت می توانید منظره ھای مختلفی اﯾجاد کنید.

همچنین بخوانید :  دنیای دخترانه را به اتاق خواب دخترتان بیاورید +تصاویر

۱۰: ساختن ﯾک جاﯾگاه نشیمن در کنار پنجره:

شما می توانید در زﯾر پنجره، محلی را اﯾجاد کنید که ھم بشود انواع وسائل را بر روی آن قرار
داد و ھم بر روی آن نشست.
اگر قصد دارﯾد از اﯾن محل به عنوان جاﯾگاھی برای نشستن استفاده کنید می توانید از ﯾک بالش بزرگ برای
اﯾن منظور استفاده کنید.

ویژگی های اتاق خوابی رویایی

۱۱: اﯾجاد محلی پنھانی برای تلوﯾزﯾون:

شما می توانید محلی را با اندازه و ارتفاع مناسب که به طور عادی در دﯾد ھم نباشد و فقط
در ھنگام استفاده قابل رؤﯾت باشد برای اﯾن منظور در نظر بگیرﯾد که می تواند ﯾک صندوق و ﯾا حتی
ﯾک سکو باشد.

اتاق خوابی رویایی

ویژگی های اتاق خوابی رویایی

۱۲: تزئین اتاق خواب با استفاده از انواع لامپ ھا:

اگر از اﯾن اصل که ” سودمندی بر زﯾبایی ارجحیت دارد” صرف نظر کنیم می توانیم با استفاده از انواع
لامپ ھا و چراغ ھا اتاقمان را تزئین کنیم.

همچنین بخوانید :  اتاق خواب ارغوانی با این ایده ها طراحی کنید+تصاویر

۱۳: مرتب کردن شلوغی ها با کنترل کردن وسائل اتاقمان:

به راحتی می توانیم اتاقی مرتب و منظم داشته باشیم .
مثلا مرتب کردن سی دی ھای درھم و برھم، مرتب کردن کامپیوتر، منظم کردن بالش ھا و انواع آن.

۱۴: اﯾجاد ﯾک میز به عنوان جاﯾگاھی برای برخی وسائل:

اﯾن کار می تواند ﯾک مدل جالب برای اتاق خواب باشد.
میزی برای قراردادن انواع لباس ھا و ﯾا میزی برای آثار نقاشی و غیره.

۱۵: اھمیت دادن به اﯾجاد ﯾک فضای آرام و خلوت:

شما می توانید با داشتن ﯾک اتاق مرتب و تمیز و البته زﯾبا، محلی آرام و خلوت و ھمچنین صمیمی
برای خود و دﯾگران اﯾجاد کنید.

۱۶: استفاده از شمع:

شما می توانید با استفاده از تعدادی شمع معطر بر زﯾبایی اتاق خود بیفزایید و محیطی با نوری رؤﯾایی را
خلق کنید.

همچنین بخوانید :  طراحی خلاقانه دکوراسیون اتاق مشترک دختر و پسر+تصاویر

۱۷:  استفاده از گل ھای تازه برای تزئین:

استفاده از گل نیز می تواند راھی برای زﯾباتر کردن اتاق خواب باشد ؛ با توجه به اﯾن نکته که
برخی از افراد طرفدار گل ھای خشک ھستند و برخی دﯾگر طرفدار گل ھای تازه که اﯾن کار با توجه
به سلیقه و علاﯾق شخصی انجام می گیرد.

چیدمان اتاق خوابی رویایی

۱۸:  وجود پنجره:

وجود حتی ﯾک پنجره در اتاق خواب می تواند ﯾک فضای دل انگیز را اﯾجاد کند.

۱۹: برای آراستن اتاق خواب

انتخاب رنگ مناسب، نوع پارچه ای که برای رویه تشک استفاده می شود و تعیین
نوع فرش مؤثر است.به عنوان مثال، اﯾن که از چه نوع پارچه ای برای تشک و ﯾا بالش ھا استفاده
می کنیم ،ترمه، مخمل و غیره مھم است.

۲۰: استفاده از سیستم ھای صوتی:

بھره بردن از ﯾک سیستم صوتی امکان لذت بردن از انواع موسیقی ھا را به ما می دھد و محیطی
جذاب را خلق می کند.

همچنین بخوانید :  مدرن ترین و جذابترین ایده ها برای اتاق خواب های زیبا و رویایی کودکان + تصاویر

۲۱:  استفاده از وسائل معطر:

علاوه بر استفاده از شمع ھای معطر ، می توانیم از وساﯾل معطر دﯾگری نیز استفاده کنیم.مثلا می توانیم کاغذھاﯾمان
را قبل از استفاده به عطر مورد علاقه مان آغشته بکنیم و برای معطر شدن فضا آن را آوﯾزان کنیم.

۲۲: اﯾجاد ﯾک فضا برای نشستن:

با استفاده از تعدادی صندلی، نیمکت و انواع آن می توان به راحتی فضایی را برای نشستن اﯾجاد کرد.

۲۳:  استفاده از وسائل و اﯾده ھای شخصی:

برخی از افراد مجموعه ای از برخی وسائل را در اختیار دارند مانند مجموعه ای از عروسک ھا، کتاب ھا
و… که با استفاده از اﯾن مجموعه ھا طرح ھای زﯾبایی را می توانند در اتاقشان اﯾجاد کنند.

۲۴: ساختن ﯾک شومینه ﯾا بخاری:

در نظر گرفتن فضاﯾی برای قراردادن شومینه ﯾا بخاری نیز می تواند بسیار مھم باشد.
تنھا با نصب ﯾک بخاری و ﯾا اﯾجاد ﯾک شومینه می توانید باعث اﯾجاد تغییر در اتاق خوابتان شوﯾد و
طرحی جدﯾد را اﯾجاد کنید.

همچنین بخوانید :  بهترین و بدترین رنگ برای اتاق‌ها از نظر علمی

بد نیست بدانید مهم ترین نکات در انتخاب کاغذ دیواری برای اتاق خواب

رنگ مناسب

رنگ مناسب کاغذ دیواری اتاق خواب باید رنگ های تند و درخشان نباشد. زیرا این نوع رنگ ها برای فضای استراحت
و خواب ایجاد مزاحمت می کنند. اما باز هم روحیه افراد در این امر بسیار مهم است و شاید اصلا چنین رنگ هایی در خوابشان تاثیر گذار نباشد.

به کارگیری رنگ های گرم

رنگ های گرم مثل قرمز، نارنجی، طلایی، آجری موجب خلق فضایی گرم و صمیمی می شوند.

هم چنین ترکیب رنگ های سرد و گرم مانند سبز و زرد هم می تواند برای اتاق خواب شما گزینه مناسبی باشد.
سن افراد نیز در انتخاب رنگ کاغذ دیواری برای اتاق خواب بسیار مهم و دارای اهمیت است.

مدل و طرح مناسب کاغذ دیواری برای اتاق خواب

اگر دلتان می خواهد فضای خوابتان آرامش بخش باشد بهتر است از طرح های با رنگ ملایم استفاده کنید.
هم چنین اگر تنوع طلب هستید کاغذ دیواری های ساده به شما توصیه می شود.

دکوبوم _ باشگاه خبرنگاران جوان

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-25 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :