ماشینی باحرکت سریع روی برف+تصویر

ماشینی باحرکت سریع روی برف+تصویرخودرو

ماشین جدید با حرکت پرشتاب روی برف و گل سیستم این دستگاه شبیه به ماشین های مخصوص حرکت روی برف است.این ماشین مجهز به موتورهای الکتریکی قوی است و میتواند روی برف و گٍل حرکت کند.همچنین مجهز به تکنولوژی سوخت سلول های هیدروژنی می باشد.حرکت پرشتاب روی برف و گل خودرو پرشتاب جدید ماشین با […]

ماشین جدید با حرکت پرشتاب روی برف و گل

ماشینی باحرکت سریع روی برف تصویر

سیستم این دستگاه شبیه به ماشین های مخصوص حرکت روی برف است.این ماشین مجهز به موتورهای الکتریکی قوی است
و میتواند روی برف و گٍل حرکت کند.همچنین مجهز به تکنولوژی سوخت سلول های هیدروژنی می باشد.حرکت پرشتاب روی برف
و گل

ماشینی باحرکت سریع روی برف تصویر

خودرو پرشتاب جدید

ماشینی باحرکت سریع روی برف تصویر

ماشین با قابلیت حرکت پرشتاب روی برف

 ماشینی باحرکت سریع روی برف تصویر

تک شو

تاریخ بروزرسانی : 2015-12-31 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو