اخیراً سیتروئن به‌شدت روی DS کارکرده تا آن را به برندی مستقل، و لوکس تبدیل کند که به این شرکت
اجازه می‌دهد تا راحت‌تر در بخش لوکس‌ها به رقابت بپردازد.این یک تعهد کوچک نیست به ویژه که نام DS مدت‌های
مدیدی از بین رفته، بوده و برای سنین زیر ۳۰ سال یادآوری این برند ، بسیار سخت و غیرممکن است.
سایت صنعت