طالع بینی مصری

طالع بینی مصری از روی تأثیر اجرا آسمانی ستارگان و سیارات

طالع بینی مصری از روی تأثیر اجرا آسمانی ستارگان و سیارات

در طالع بینی مصری محل قرار گرفتن ماه و خورشيد در موقعيت‎هاي مختلف در لحظه تولد...

طالع یا فال بینی ابجدی

طالع یا فال بینی ابجدی

یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی، روشی است که به طریق محاسبه ابجدی صورت...

طالع بینی مصری متولدین اسفند ماه

طالع بینی مصری متولدین اسفند ماه

 متولدین حوت (اسفند) متولدین دهه اول این ماه، دارای روحیه‎ای متعادل – خوشرو – خوش برخورد...

طالع بینی مصری متولدین بهمن ماه

طالع بینی مصری متولدین بهمن ماه

 متولدین دلو (بهمن) متولدین دهه اول این ماه، عموماً تندرو – ستیزه‎گر و بعضاً عکس‎العملی ناشناخته...

طالع بینی مصری متولدین دی ماه

طالع بینی مصری متولدین دی ماه

متولدین جدی (دی) متولدین دهه اول این ماه افرادی مقاوم – با ثبات – کمی مغرور...

طالع بینی مصری متولدین آذرماه

طالع بینی مصری متولدین آذرماه

متولدین قوس (آذر) متولدین این ماه به طور کلی افرادی حساس و دارای حس پیشگویی یا...

طالع بینی مصری متولدین آبان ماه

طالع بینی مصری متولدین آبان ماه

متولدین عقرب (آبان) متولدین این ماه اغلب افرادی با ادب و اندیشه – هنرمند و هنرشناس...

طالع بینی مصری متولدین مهر ماه

طالع بینی مصری متولدین مهر ماه

متولدین میزان (مهر) متولدین دهه اول این ماه افرادی معتدل – باهوش – مردم دوست –...

طالع بینی مصری متولدین شهریور ماه

طالع بینی مصری متولدین شهریور ماه

متولدین سنبله (شهریور) متولدین این ماه به طور کلی افرادی خوش شانس – خوش برخورد –...

طالع بینی مصری متولدین مرداد ماه

طالع بینی مصری متولدین مرداد ماه

متولدین اسد (مرداد) متولدین این ماه به طور کلی از لحاظ جسمی و روح از بالاترین...

طالع بینی مصری متولدین تیرماه

طالع بینی مصری متولدین تیرماه

متولدین سرطان (تیر) متولدین دهه اول این ماه طالعی نیک دارند و در زندگی اجتماعی و...

طالع بینی مصری متولدین خرداد ماه

طالع بینی مصری متولدین خرداد ماه

متولدین جوزا (خرداد) متولدین این ماه، به خصوص متولدین دهه اول این ماه، عموماً افرادی سخت...

طالع بینی مصری متولدین اردیبهشت ماه

طالع بینی مصری متولدین اردیبهشت ماه

متولدین ثور (اردیبهشت) متولدین ای ماه اغلب دارای قدی متوسط، چهره‎ای مایل به چهارگوش، موهای پرپشت،...

طالع بینی مصری متولدین فروردین ماه

طالع بینی مصری متولدین فروردین ماه

متولدین حمل (فروردین) متولدین این ماه عموماً دارای قدی متوسط – چهره‎ای لاغر – نگاه بلند...