این تست شخصیت شناسی بامزه را حتما پاسخ بدین!

این تست شخصیت شناسی بامزه را حتما پاسخ بدین! فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی  ، یه روز ۴ تا حیوون تصمیم گرفتن از یه درخت نارگیل برن بالا۱ شیر۱ میمون۱ زرافهو ۱ سنجاب تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند که کدام یک برای چیدن یک موز از درخت سریع تر بالا می رود.فکر میکنی کدام یک برنده می شود؟ پاسخ ، بازگو کننده شخصیت توستپس با دقت […]

تست شخصیت شناسی

 ، یه روز ۴ تا حیوون تصمیم گرفتن از یه درخت نارگیل برن بالا
۱ شیر
۱ میمون
۱ زرافه
و ۱ سنجاب

تصمیم گرفتند که مسابقه بدهند که کدام یک برای چیدن یک موز از درخت سریع تر بالا می رود.
فکر میکنی کدام یک برنده می شود؟

پاسخ ، بازگو کننده شخصیت توست
پس با دقت فکر کن…

 

پاسخ را در پایین مشاهده کنید :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
اگر پاسخ تو:

شیر است =خسته و کسل هستی
میمون = گیج هستی
زرافه = کاملاٌ تعطیل هستی
سنجاب = نا امید هستی

چرا؟

برای اینکه:

درخت نارگیل که موز ندارد!!
مشخص است که تحت فشارهستی و زیاد کار کردی
باید یک مدتی استراحت کنی…

 ۴جوک

تاریخ بروزرسانی : 2016-09-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :