طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر

طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

طالع بینی ازدواج طالع بینی به هر صورت که باشد برای بسیاری از افراد جذابیت دارد حال اگر این فال مختص تازه عروس و داماد باشد مطمئنآ طرفدار بیشتری پیدا می کند،طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر یکی دیگر از فال های جذاب برای عروس و داماد ها است در این فال […]

طالع بینی ازدواج

طالع بینی به هر صورت که باشد برای بسیاری از افراد جذابیت دارد حال اگر این فال مختص تازه عروس و داماد باشد مطمئنآ طرفدار بیشتری پیدا می کند،طالع بینی سرنوشت ازدواج ماه های مختلف با یکدیگر یکی دیگر از فال های جذاب برای عروس و داماد ها است در این فال به سرنوشت و آینده با طرف مقابلتان پی میبرید.

 

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه ها

فروردین با فروردین 🙁 خوب ) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر

فروردین با اردیبهشت:(متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشد

فروردین با خرداد :(بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

فروردین با تیر 🙁 متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

فروردین با مرداد :(خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

فروردین با شهریور 🙁 بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

فروردین با مهر 🙁 بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

فروردین با آبان 🙁 بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

فروردین با آذر 🙁 عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

فروردین با دی :(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشند

فروردین با بهمن 🙁 بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

فروردین با اسفند 🙁 متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه ها

اردیبهشت با فروردین :(متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است

اردیبهشت با اردیبهشت 🙁 متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید

اردیبهشت با خرداد 🙁 متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند

اردیبهشت با تیر 🙁 بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار

اردیبهشت با مرداد 🙁 بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش

اردیبهشت با شهریور 🙁 خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل

اردیبهشت با مهر 🙁 متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت

اردیبهشت با آبان 🙁 خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار

اردیبهشت با آذر 🙁 متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم

اردیبهشت با دی 🙁 بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

اردیبهشت با بهمن 🙁 بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر

اردیبهشت با اسفند 🙁 خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه ها

خرداد با فروردین 🙁 بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم

خرداد با اردیبهشت 🙁 متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند

خرداد با خرداد 🙁 خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات

خرداد با تیر 🙁 متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند

خرداد با مرداد 🙁 بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان

خرداد با شهریور 🙁 متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد

خرداد با مهر 🙁 بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند

خرداد با آبان 🙁 متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند

خرداد با آذر 🙁 بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

خرداد با دی 🙁 خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

خرداد با بهمن 🙁 بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

خرداد با اسفند 🙁 بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی تیر با سایر ماه ها

تیر با فروردین :(متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد

تیر با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند

تیر با خرداد 🙁 متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی

تیر با تیر 🙁 خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشد

تیر با مرداد 🙁 خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق

تیر با شهریوربسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ

تیر با مهر 🙁 بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند

تیر با آبان 🙁 متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند

تیر با آذر :(بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

تیر با دی :(خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشود

تیر با بهمن 🙁 متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

تیر با اسفند 🙁 بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی مرداد با سایر ماه ها

مرداد با فروردین 🙁 خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد

مرداد با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار

مرداد با خرداد 🙁 بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت

مرداد با تیر 🙁 خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنند

مرداد با مرداد 🙁 خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود

مرداد با شهریور 🙁 متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند

مرداد با مهر 🙁 خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مرداد با آبان :(متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران

مرداد با آذر 🙁 متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

مرداد با دی طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

مرداد با بهمن :(خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

مرداد با اسفند 🙁 خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی شهریور با سایر ماه ها

شهریور با فروردین :(بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب

شهریور با اردیبهشت 🙁 خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت

شهریور با خرداد :(متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص

شهریور با تیر 🙁 بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان

شهریور با مرداد 🙁 متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوند

شهریور با شهریور 🙁 بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشند

شهریور با مهر 🙁 خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا

شهریور با آبان 🙁 متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز

شهریور با آذر 🙁 بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

شهریور با دی 🙁 خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

شهریور با بهمن 🙁 متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

شهریور با اسفند طالع بینی ماه های ازدواج داماد و عروس خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی مهر با سایر ماه ها

مهر با فروردین :(بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد

مهر با اردیبهشت 🙁 خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند

مهر با خرداد :(بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند

مهر با تیر 🙁 بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا

مهر با مرداد 🙁 خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند

مهر با شهریور 🙁 خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشند

مهر با مهر 🙁 خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشند

مهر با آبان 🙁 متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشند

مهر با آذر 🙁 بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند

مهر با دی 🙁 متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوند

مهر با بهمن 🙁 بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش

مهر با اسفند :(بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی آبان با سایر ماه ها

آبان با فروردین 🙁 بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا

آبان با اردیبهشت 🙁 خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری

آبان با خرداد :(متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند

آبان با تیر :(متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشند

آبان با مرداد 🙁 متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران

آبان با شهریور 🙁 متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز

آبان با مهر 🙁 متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشند

آبان با آبان 🙁 بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات

آبان با آذر 🙁 متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آبان با دی 🙁 بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

آبان با بهمن 🙁 بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

آبان با اسفند :(بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی آذر با سایر ماه ها

آذر با فروردین :(عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است

آذر با اردیبهشت :(متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم

آذر با خرداد:( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک

آذر با تیر:( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده

آذر با مرداد :(متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال

آذر با شهریور:(بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند

آذر با مهر 🙁 بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشد

آذر با آبان 🙁 متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد

آذر با آذر:( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی

آذر با دی 🙁 متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند

آذر با بهمن 🙁 بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

آذر با اسفند 🙁 متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی دی با سایر ماه ها

دی با فروردین :(بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشند

دی با اردیبهشت 🙁 بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا

دی با خرداد 🙁 خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند

دی با تیر :(خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند

دی با مرداد :(متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند

دی با شهریور 🙁 خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت

دی با مهر 🙁 متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند

دی با آبان 🙁 بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند

دی با آذر 🙁 متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشند

دی با دی :(متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شود

دی با بهمن 🙁 متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

دی با اسفند 🙁 متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی بهمن با سایر ماه ها

بهمن با فروردین 🙁 بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند

بهمن با اردیبهشت 🙁 بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر

بهمن با خرداد 🙁 بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر

بهمن با تیر 🙁 متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد

بهمن با مرداد 🙁 خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود

بهمن با شهریور 🙁 متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشد

بهمن با مهر 🙁 بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش

بهمن با آبان 🙁 بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری

بهمن با آذر 🙁 بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند

بهمن با دی :(متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی

بهمن با بهمن 🙁 خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف

بهمن با اسفند :(خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

پیوند زناشویی اسفند با سایر ماه ها

اسفند با فروردین 🙁 متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

اسفند با اردیبهشت 🙁 خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

اسفند با خرداد :(بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر

اسفند با تیر 🙁 بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد :(خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

اسفند با شهریور 🙁 خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشوند

اسفند با مهر 🙁 بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

اسفند با آبان 🙁 بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی

اسفند با آذر 🙁 متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد

اسفند با دی 🙁 متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن 🙁 خوب ) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

اسفند با اسفند 🙁 بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیاید.

راسخون

تاریخ بروزرسانی : 2016-07-05 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :