تست شخصیت شناسی: زود از کوره در می روید؟

تست شخصیت شناسی: زود از کوره در می روید؟فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی: زود از کوره در می روید؟ همه آدم‌ها موی دماغ شما هستند؟ کافی است حرفی که نمی‌خواهید بشنوید را به شما بزنند یا جوری که نمی‌خواهید نگاه‌تان کنند تا خوراک یک روز عصبانی بودن‌تان جور شود؟ پاسخ‌هایی که شما به این تست می‌دهید، مشخص می‌کند که تا چه اندازه عصبانی کردن‌تان آسان […]

تست شخصیت شناسی: زود از کوره در می روید؟

تست شخصیت شناسی: زود از کوره در می روید؟

همه آدم‌ها موی دماغ شما هستند؟ کافی است حرفی که نمی‌خواهید بشنوید را به شما بزنند یا جوری که نمی‌خواهید نگاه‌تان کنند تا خوراک یک روز عصبانی بودن‌تان جور شود؟ پاسخ‌هایی که شما به این تست می‌دهید، مشخص می‌کند که تا چه اندازه عصبانی کردن‌تان آسان است و نیازتان به شرکت در جلسات مشاوره چقدر جدی است.

در صورتی که نمره‌ای که در این تست گرفتید مشخص کرد که شما به راحتی آب خوردن از کوره در می‌روید، می‌توانید با کمک یک مشاور یا روانشناس راهی برای کنترل خشم پیدا کنید اما برای آرام شدن، هرگز نباید راه‌هایی که در پایان متن آنها را با شما درمیان گذاشته‌ایم، انتخاب کنید.

زود از کوره در می‌روید؟

۱٫ وسیله تازه‌ای را که با ذوق و شوق خریده‌اید، باز می‌کنید و راه می‌اندازید اما می‌بینید هنوز استفاده نشده، خراب است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۲٫ تعمیرکار دو برابر چیزی که انتظار داشتید، از شما طلب کرده است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۳٫ اتومبیل‌تان در گل مانده و حرکت نمی‌کند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۴٫ با کسی صحبت می‌کنید که به سوال‌تان جواب نمی‌دهد.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۵٫ کسی که می‌دانید جیبش خالی است به شما در مورد دارایی‌هایش پز می‌دهد.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۶٫ وقتی دارید سینی چای را می‌برید، کسی به شما می‌خورد و چای‌ها می‌ریزند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۷٫ کـت‌تان را روی چـوب‌لـباسی گذاشته‌اید اما کسی آن را پایین انداخته و دوباره سرجایش نگذاشته است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۸٫ درست به محض وارد شدن به فروشگاه، یک فروشنده شما را دوره می‌کند و قدم به قدم همراه‌تان می‌آید تا بتواند به خرید راضی‌تان کند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۹٫ دیگران به شما می‌خندند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۰٫ یک ساعت است که پشت چراغ قرمز در ترافیک مانده‌اید.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۱٫ کسی اشتباهی کرده اما گردن شما انداخته است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم ، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۲٫ با کسی قرار داشته‌اید و بیشتر از ۴۰ دقیقه از قرارتان گذشته اما نیامده است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۳٫ چراغ سبز شده اما حواس‌تان نبوده حرکت کنید و پشت سری‌تان بعد از بوق‌زدن‌های فراوان داد می‌زند «آهای! کی به تو گواهینامه داده؟»

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۴٫ سعی می‌کنید تمرکز کنید اما بغل‌دستی‌تان با دستش روی میز می‌کوبد و حواس‌تان را پرت می‌کند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۵٫ به کسی کتاب دوست داشتنی‌تان را قرض داده‌اید اما گمش کرده است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۶٫ می‌خواهید به فرودگاه بروید اما راننده آژانس مسیر را اشتباه رفته است.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۷٫ روز سخت و خسته کننده‌ای داشته‌اید اما به محض رسیدن به خانه همسرتان از اینکه یادتان رفته شیر بخرید، شکایت می‌کند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۸٫ پول توی کیف‌تان تمام شده، می‌خواهید از عابربانک پول بگیرید، کارت‌تان را می‌خورد.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۱۹٫ عجله دارید اما اتومبیل جلویی شما با سرعت ۶۰ کیلومتر در بزرگراه می‌رود و ماشین‌های دیگر به شما برای عوض کردن لاین راه نمی‌دهند.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

۲۰٫ می‌خواهید احساس آزار‌دهنده‌ای را که مدت‌هاست تجربه می‌کنید، با همسرتان در میان بگذارید اما مدام وسط حرف‌تان می‌پرد و چیزهایی بی‌ربط می‌گوید.

  اصلا عصبانی نمی‌شوم
  کمی عصبانی می‌شوم
  عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم
  خیلی عصبانی می‌شوم
  از کوره در می‌روم

چه نمره‌ای می‌گیرید؟

به سوال‌هایی که به آنها پاسخ اصلا عصبانی نمی‌شوم داده‌اید، امتیاز ندهید اما برای پاسخ‌های کمی عصبانی می‌شوم، عصبانی می‌شوم، خودم را کنترل می‌کنم، خیلی عصبانی می‌شوم و از کوره در می‌روم، به ترتیب ۱، ۲، ۳ و ۴ امتیاز در نظر بگیرید. هرچه مجموع این امتیازها به ۸۰ نزدیک‌تر شود، معنایش این است که شما در کنترل عصبانیت‌تان ناتوان‌تر هستید و بیشتر به کمک یک روانشناس نیاز دارید.

عصبانی‌ها سراغ این کارها نروند!

اگر نمره‌تان در این تست از ۵۰ بالاتر رفته، این کارها را تا کم شدن خشم‌تان امتحان نکنید. محققان می‌گویند انجام این پنج کار در زمان عصبانیت نه تنها حال‌تان را بهتر نمی‌کند، بلکه شما را از چاله به چاه می‌اندازد.

رانندگی نکنید

عصبانی‌ها خوب از پس پیش‌بینی اتفاق‌ها برنمی‌آیند. وقتی پشت فرمان نشسته‌اند، نمی‌توانند در پیش‌بینی تصمیمی که رانندگان دیگر می‌گیرند، موفق عمل کنند. راننده‌های عصبانی، میدان دید وسیعی هم ندارند و ممکن است عابری را که قصد عبور از عرض خیابان دارد نبینند. شاید رانندگی با سرعت زیاد، آدرنالین بیشتری در خون‌تان آزاد کند اما این کار باعث می‌شود عصبانی‌تر شوید.

رستوران نروید

وقتی که عصبانی هستید، به احتمال بیشتری سراغ غذاهای ناسالم می‌روید. آدم‌های عصبانی ترجیح می‌دهند غذاهای پرکالری و خوشمزه‌ای بخورند که مثل آب روی آتش می‌تواند حال‌شان را بهتر کند اما متخصصان می‌گویند خوردن غذاهای چرب و پرکالری حال عصبانی‌ها را بهتر نمی‌کند که هیچ، با به هم ریختن معده و روده‌شان دلیل دیگری برای بدحالی را ایجاد می‌کند.

فیس‌بوک را باز نکنید

وقتی عصبانی هستید سراغ پیامک زدن، نوشتن در فیس‌بوک یا ای‌میل زدن نروید. درست است که میل زدن می‌تواند وسوسه‌تان کند اما از آنجا که بعد از کلیک کردن روی دکمه ارسال دیگر راه برگشتی برای‌تان نمی‌ماند، با چنین واکنشی می‌توانید دلایل دیگری را هم برای عصبانیت در روزهای بعد جور کنید.

بحث نکنید

وقتی عصبانی هستید از فشار خون گرفته تا هورمون‌هایی که در بدن‌تان ترشح می‌شوند، همه برای بی‌منطق کردن‌تان در بحث دست به دست هم می‌دهند. اگر شما هم از آن دسته آدم‌هایی هستید که می‌خواهند درست در لحظه بروز اختلاف با دیگران آن را حل کنند، باید انتظار از دست دادن روابط‌تان را هم داشته باشید.

نخوابید

خوابیدن در لحظات عصبانیت، انتخاب بسیاری از ماست اما محققان می‌گویند این انتخاب حال عصبانی‌ها را بدتر می‌کند. خواب بعد از عصبانیت نه تنها حال را بهتر نمی‌کند، بلکه باعث ماندگار شدن عصبانیت شما می‌شود. وقتی برای مهار کردن عصبانیت‌تان خود را در اتاق خواب حبس می‌کنید، خشم شما تثبیت می‌شود و حتی بعد از ۸ ساعت خواب گریبان شما و آدم‌های اطراف‌تان را می‌گیرد.

سیب سبز

تاریخ بروزرسانی : 2016-05-28 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :