ماههایی که با ماه مهر پیوند می خورند

ماههایی که با ماه مهر پیوند می خورند فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

مهر با مهر (۷ ۷)پیوند و شراکت خوبی نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یکدیگر می‎شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلح این است که این پیوند صورت نگیرد. روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است . مهر با آبان (۸ ۷)پیوند و شراکت شما میانه است. […]

مهر با مهر (۷ ۷)
پیوند و شراکت خوبی نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یکدیگر می‎شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلح این است که این پیوند صورت نگیرد. روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است .

مهر با آبان (۸ ۷)
پیوند و شراکت شما میانه است. چون حال متغیری خواهید داشت. گاه سازگار و زمانی ناسازگار خواهید بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود. بیشتر متولد آبان مقصر می‎باشد. صاحب فرزند می‎شوید، ولی از فرزند خیزی نمی‎بینید. روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود

مهر با آذر (۹ ۷)
شراکت وپیوند خوبی نخواهید داشت. با آن که در ابتدا مطیع و سازگار هستید، اما به ترتیب متولد آذر ناسازگار شده گاه حیله‎گری می‎کند و بالاخره باعث جدایی و طلاق می‎شود. اگر زندگی مشترک شما دوام بیاورد، صاحب فرزند کمی خواهید شد. روزهای جمعه برای شما خوب است .

مهر با دی (۱۰ ۷)
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید کرد. گاه متولد مهر ناسازگاری می‎کند، ولی به زودی وضع عادی می‎شود. فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما می‎شود. در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب خواهد بود .

مهر با بهمن (۱۱ ۷)
پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎کنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم کدورت پیدا می‎کنید که بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود. صاحب چند فرزند خواهید بود. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .

مهر با اسفند (۱۲ ۷)
پیوند و شراکت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود. تا آنجا که دیگران بر شما حسادت خواهند کرد. روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید کرد. فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :