ماههایی که با ماه مرداد پیوند می خورند

ماههایی که با ماه مرداد پیوند می خورند فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

مرداد با مرداد (۵ ۵) پیوند و شراکت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود. صدمه یا جراحتی به یکی از متولدی مرداد وارد می‎شود که دو تا شش ماه در او باقی می‏ماند. یکی از متولدین مرداد کارمند دولت خواهد بود. روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است . […]

مرداد با مرداد (۵ ۵)

پیوند و شراکت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود. صدمه یا جراحتی به یکی از متولدی مرداد وارد می‎شود که دو تا شش ماه در او باقی می‏ماند. یکی از متولدین مرداد کارمند دولت خواهد بود. روزهای یکشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .

مرداد با شهریور (۶ ۵)

در شراکت یا ازدواج، ابتدا موافق و سازگار خواهید بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله می‎کنید. حتی ممکن است یکی بر دیگری آسیب برسانید. آن وقت از یکدیگر جدا زندگی کنید و مدتی در مشکلات و گرفتاری به سر ببرید. اگر چنین وصلت یا شرامتی صورت نگیرد، بهتر است روزهای یکشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است .

 مرداد با مهر (۷ ۵)

پیوند یا شراکت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان کمی خواهید داشت، اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهای یکشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است .

مرداد با آبان (۸ ۵)

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندکانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه کدورتی پیش بیاید، به خاطر حرف نادرست و بدی است که یکی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما کم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .

مرداد با آذر (۹ ۵)

پیوند و شراکت متوسطی است. در اوایل با هم لجاجت می‎کنید که بیشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد باید تحمل بیشتری از خود نشان دهد. بعد کم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت. اولاد کمی خواهید داشت. روزهای یکشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است

 مرداد با دی(۱۰ ۵)

پیوند و شراکت نسبتاً خوبی خواهید داشت. گاه یکی ز شما دو نفر ناسازگار می‎شوید، ولی زود سازش می‎کنید. اگر کمی بیشتر به هم احترام بگذارید، شرایط زندگی بهتری در پیش خواهید داشت. هر چه بیشتر بروید، زندگی بهتر و آرام‎تری خواهید داشت. روزهای یکشنبه برای شما خوش یمن است .

 مرداد با بهمن (۱۱ ۵)

پیوند و شراکت خوبی نخواهید داشت. پیوسته با هم ناسازگاری می‎کنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت. اگر این پیوند یا شراکت صورت نگیرد، بهتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود

مرداد با اسفند (۱۲ ۵)

پیوند و شراکت خوبی خواهید داشت. موافق و سازگار زندگی می‎کنید و کمتر به اختلاف می‎رسید. عمری را با خوشی و رضایت سپری خواهید کرد و از راه و آرامش برخوردار بود. فرزند زیادی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و یکشنبه برای شما خوش یمن است

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2014-07-05 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :