طالع بینی نوین : خصوصیات عدد پنج

طالع بینی نوین : خصوصیات عدد پنج فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

بعضی از پنج‎ها از انرژی بینشی و از استعاداد الهام‎پذیری و روشن‎بینی برخوردار هستند.

خصوصیات عدد پنج

رمز موفقیت در زندگی پنج‎ها انضباط و آزادی طلبی و بلکه آزادسازی استعدادعلی درون خواهد بود. اینان تا حدی مستقل و منضبط بوده دارای ذوق و سلیقه هستند – اغلب دارای افکاری سازنده گاه وابسته – متظاهر و بلوف زن هستند .

در ظاهر خود را مستقل نشان می‏دهند، ولی در باطن وابسته هستند – این افراد اغلب ظاهری آرام و باطنی پرتشویش دارند . گاه عجول و پر جنب و جوش هستند – اغلب اطلاعات زیاد، اما سطحی دارند – در همه حال مایل به کسب تجربه هستند و از بیحوصلگی گریزانند .

پنج‎ها عموماً در زندگی در طلب آزادی و استقلال هستند – گاه با تجربیات درونی و روحی مثبتی مواجه می‎شوند که این خود موجب اعتماد به نفس آنها خواهد شد .

پنج‏ها در امور احساسی – عاطفی – روحی – اجتماعی – جنسی و مالی آزادی طلب هستند و هرگاه به آن دسته یابند، احساس امنیت و آرامش می‎کنند . اگر چه آزادی برای افراد مختلف، معانی مختلفی خواهد داشت.

اما در این جا مقصود از آزادی، خود رها شدگی و بی نظمی در امور نیست. بلکه مقصود بیان کامل خود براساس خود نظمی و کنترل نفس است. و از جهتی نیز مقصود رهایی از توهمات و قیدهای زندگی و ورود به ابعاد روحانی تجربیات در زندگی روزمره است .

مجدودیت آزادی

پنج‎ها حتی اگر یک بار با کسی مواجه شوند که بخواهد آزادی آنها را محدود سازد، به طور نا خودآگاه رابطه خود را با او محدودو ساخته یا او را از زندگی خود دور می‎کنند. آنان به طور کلی از محدود شدن و بسته شدن توسط هر کسی یا هر چیز پرهیز می‎کنند .

آزادی توام با انضباط و مسئولیت‎پذیری، پنج‎ها را به آزادسازی استعداد درون موفق می‎سازد. اگر پنج‎ها بتوانند از مرز بی حوصلگی عبور کنند و در ضمن به خود اعتماد کنند، راه موفقیت برای آنان هموار می‎گردد.

حال اگر از همت و اراده خود نیز بهره بگیرند، به تجربیات خوبی خواهند رسید. اما اگر به ا۵فکار منفی دل بدهند و در برزخ ترسها و تردیدها گرفتار شوند، قوای حیاتی و استعدادهای درونی آنها در بند خواهد ماند.

اینان باید بدانند که قیدهای ذهنی و فکری بندهای انسانی هستند که روح شخص را از تجربیات و هدف واقعی زندگی دور می‎سازند . بعضی از پنج‎ها از انرژی بینشی و از استعاداد الهام‎پذیری و روشن‎بینی برخوردار هستند.

در واقع گاه هم از الهامات حسی و هم شهودی برخوردار می‎شوند. اینان پنج‎ها مثبت نگر هستند. و اگر بتوانند استعداد الهامی و بینشی خود را پرورش دهند، حقایق زیادی را از جهان هستی درک خواهند کرد .

پنج‎ها در وجهه منفی، افراد منفی باف – متغیر و بی ثبات – پریشان فکر و غیر موفق هستند . اینان در عین توانمندی، ناتوان جلوه می‎کنند و اغلب تا حد اعتیاد پیش می‎روند. این افراد دوران نوجوانی و جوانانی حساسی دارند، و اگر خوب تربیت و راهنمایی و کمک شوند. افرادی مفید و مثمر ثمر برای خود و جامعه خواهند بود. در غیر این صورت ممکن است دچار آسیب‎های فراوان گردند .

توضیحات تکمیلی در صفحه اصلی طالع بینی نوین

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-16 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :