شخصیت شناسی بر اساس نوع قهوه

تاریخ بروزرسانی : 2018-05-27 /
گردآوری :

شخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوه را بخوانید.

شخصیت شناسی بر اساس نوع قهوه

شخصیت شناسی بر اساس نوع قهوه چگونه انجام می گیرد؟ شخصیت شناسی بر اساس علاقه به نوع و طعم قهوه را بخوانید.

شخصیت شناسی

با طعم و مزاج مورد علاقه شما به انواع قهوه به شخصیت خودتان پی ببرید.

قهوه تلخ

آدم سرد مزاجی هستید. به ظاهر بسیار اهمیت میدهید. با افراد زود صمیمی نمیشوید. همیشه به سرو وضعتان میرسید و دوست دارید اطرافیانتان هم به سرووضعشان برسند. آدم شیک پوشی هستید و دوست دارید حتی برای کوچکترین مکان ها هم بهترین لباس هایتان را به تن کنید. کمی آدم مغروری هستید. دوست دارید در مورد هر علمی چیزی بدانید و در جمعی بتوانید ابراز وجود کنید. برای همین همیشه دوست دارید مطالعه کنید.  

شخصیت شناسی بر اساس نوع قهوه

 

قهوه شیرین

مهربانید. خوب میدانید که با هر شخصی  چگونه سخن بگویید.همیشه لباس های ساده میپوشید اما در عین حال بسیار شیک میشوید. خوش برخوردید با هر کسی زود صمیمی میشوید و کمتر از کسی دلخور میشوید مگر اینکه شخص مقابل برایتان بسیار مهم باشد. زبان گویایی دارید

قهوه با شیرینی کم یا متوسط

آدم میانه ای هستید. گاهی بسیار منظم و گاهی بسیار بی نظم. دوستان زیادی ندارید اما با تعداد کمی از دوستانی که دارید دوستیتان واقعیست و شاید سال های سال این دوستی تداوم داشته باشد. از آدم های دم دم مزاج دوری میکنید. ظاهرتان جدا و باطنتان جداست. کسی نمی تواند از روی ظاهر شما به باطنتان پی ببرد. عاشق طبیعت هستید و از آن لذت میبرید

شیر قهوه

آدم راحتی هستید. همیشه دوست دارید لباس های راحت به تن داشته باشید. زود عصبانی میشوید اما زود هم پشیمان. از زیر بار مسئولیت رفتن ترس دارید اما اگر زیر بار مسئولیتی بروید آن را به بهترین نحو انجام میدهید. عاشق هوا و نسیم بهاری هستید. بیشتر دوست دارید اوات فراغتتان را با گوش دادن به موسیقی یا خواندن رمان یا به استراحت بپردازید. آدم خونگرمی هستید شخصیت شناسی