این تست شخصیت شناسی فوق العاده را از دست ندهید!

این تست شخصیت شناسی فوق العاده را از دست ندهید! فال و طالع بینی و تست شخصیت شناسی

اگر شما جای شخصیت A بودید صندلی خود را به کدام یک از افراد زیر می دادی

تست شخصیت شناسی

اگر شما جای شخصیت A بودید صندلی خود را به کدام یک از افراد زیر می دادید؟

 تست شخصیت شناسی

 

ﺟﻮﺍﺏ تست شخصیت شناسی ?
?ﮔﺰﯾﻨﻪ : A
ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯿﺸﺪﯾﺪ، ﻓﺮﺩﯼ ﺧﻮﺩﭘﺴﻨﺪ ﻭﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻩﻫﺴﺘﯿﺪ . ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﮑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .
?ﮔﺰﯾﻨﻪ : B
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﻭﺳﺖ. ﻓﺮﺩﯼ ﻣﺪﺭﻥ . ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﯼ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ
?ﮔﺰﯾﻨﻪ : C
ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯾﺪ .ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﻨﺖ ﻭ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ . ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﻼﯾﻢ
?ﮔﺰﯾﻨﻪ : D
ﺳﺮﯾﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ، ﻋﺠﻮﻝ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ .
?ﮔﺰﯾﻨﻪ : E
ﻓﺮﺩﯼ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﭘﯿﺸﺮﻭ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻭﻟﯽ ﻏﯿﺮ منطقی.

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2016-10-30 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :