کتابی درباره چگونه شعر خواندن

کتابی درباره چگونه شعر خواندن ادبیات فارسی

کتاب”شعر امروز را چگونه بخوانیم؟” نوشته کاظم سادات اشکوری از سوی نشر “هزار کرمان” منتشر شد.به گزارش خبرنگار مهر، سادات اشکوری در این کتاب به برخی از پرسشها درباره شعر امروز ایران پاسخ داده است.فطری بودن یا اکتسابی بودن هنر شاعری، چگونگی دستیابی به موسیقی کلام، بررسی مفهومی شعر روستایی، چگونگی تقطیع شعر امروز فارسی، […]

کتاب”شعر امروز را چگونه بخوانیم؟” نوشته کاظم سادات اشکوری از سوی نشر “هزار کرمان” منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سادات اشکوری در این کتاب به برخی از پرسشها درباره شعر امروز ایران پاسخ داده است.
فطری بودن یا اکتسابی بودن هنر شاعری، چگونگی دستیابی به موسیقی کلام، بررسی مفهومی شعر روستایی، چگونگی تقطیع شعر امروز
فارسی، شعر معنی کردنی، شعر تفسیر کردنی، بررسی رابطه شعر و موسیقی و …
از جمله مقوله هایی است که در گفتارهای کتاب “شعر امروز را چگونه بخوانیم؟” به آنها پرداخته شده است.سادات اشکوری
بر آن است که در این کتاب یه یکی از نکته های اساسی و مهم یعنی “درست خواندن” شعر اشاره
کند.
وی معتقد است وقتی خواننده شعری را درست بخواند چه بسا به مفاهیم آن دست بیابد و “درست خواندن” شعر
در گرو “درست نوشتن” آن است که این موضوع یکی دیگر از گفتارهای اساسی کتاب است.
سادات اشکوری از شاعران و محققان مطرح کشور است که علاوه بر چندین مجموعه شعر، آثار پژوهشی چون”قاصد روزان ابری”
(بررسی شعر چهار شاعر معاصر)، “افسانه های دهستان برزرود” و “افسانه های دهستان اشکور” در سالهای اخیر از او چاپ
شده است.
تاریخ بروزرسانی : 2009-09-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :