نقدی بر مجموعه داستان تازه چیستا یثربی

نقدی بر مجموعه داستان تازه چیستا یثربی ادبیات فارسی

همه این دست اطلاعات را که کنار هم بگذاریم از روبه‌رو شدن با داستان‌های او کمتر جا می‌خوریم و انگشت حیرتمان نیز کمتر به دهانمان می‌ماند که «خب حالا که چی؟» و خیلی راحت می‌فهمیم که این داستانها…این همه هزینه برای چه؟ مروری هــر چند کوتاه بر تازه‌تریــن مجموعه داستان منتشر شده از «چیستا یثربی» […]

همه این دست اطلاعات را که کنار هم بگذاریم از روبه‌رو شدن با داستان‌های او کمتر جا می‌خوریم و انگشت
حیرتمان نیز کمتر به دهانمان می‌ماند که «خب حالا که چی؟» و خیلی راحت می‌فهمیم که این داستانها…
این همه هزینه برای چه؟ مروری هــر چند کوتاه بر تازه‌تریــن مجموعه داستان منتشر شده از «چیستا یثربی» نویسنده و
نمایشنامه‌نویس کشور پیش ازهرچیز ذهن منتقد و مخاطب را با این سوال روبه‌رو می‌کند که نگاه یثربی به داستان نویسی
و بیان روایت داستانی اساسا مبتنی بر خلق داستان به معنی ذاتی آن است ویا اینکه از زاویه پیوند میان
نمایشنامه نویسی وکشف فضاهای داستانی او به خلق موقعیت‌ها و شخصیت‌های داستانی خود دست می‌یابد.
اسرار انجمن ارواح کتاب سر راستی است.
کتابی است که از همان ابتدا به روشنی می‌توان تکلیف خود را با آن روشن کرد.
کافی است تنها کمی درباره نویسنده آن دانست.
به عنوان مثال بدانیم که او نمایشنامه نویس است و در سالهای اخیر عمده نگاه او در نمایشنامه نویسی از
منظر روایی زنانه اتفاق افتاده است.
اینکه بدانیم رنج و محرومیت از نوع به زعم یثربی زنانه بیشترین دغدغه او در داستان‌هایش بوده است که در
این مجموعه نیز از نگاه و قلم او خارج نمانده است و پاره‌ای از این دست اطلاعات….همه این دست اطلاعات را که کنار هم بگذاریم از روبه‌رو شدن با داستان‌های او کمتر جا می‌خوریم و انگشت
حیرتمان نیز کمتر به دهانمان می‌ماند که «خب حالا که چی؟» و خیلی راحت می‌فهمیم که این داستانها را چگونه
باید دید و خواند وهضم کرد.
داستانهای اسرار انجمن ارواح پیش از آنکه بتوانیم به عنوان داستان از آنها نام ببریم، مجموعه‌ای از طرح واره‌های داستانی
است.
مجموعه‌ای از قطعات یک پازل که در کنار هم قرار گرفتن آنها می‌توانست یک فضای دراماتیک ایجاد کند اما هر
کدام به تنهایی فاقد منطق روایی است.
شاید بتوان با نگاهی خوش بینانه گفت که این داستان‌ها را روان و صمیم و خوشخوان و حتی با نگاه
دقیق برخاسته از اجتماع گذشته از نگاه نویسنده است اما در نگاهی دقیق تر خواننده به‌طور روشن تکلیف خود را
با متن روشن نمی‌داند.
کمتر شخصیتی را می‌توان در داستاهای یثربی دید که به درستی پرداخت شده باشد و در کنار خود ارتباط موثر
و قابل اعتنایی را با حوادث و شخصیت‌های جانبی ایجاد کرده باشد.
زمانی که نویسنده رو به دیالوگ نویسی می‌آورد این دیالوگ‌ها به جای در خدمت داستان بودن تنها به سطح واگویه‌های
فردی شخصیت و در واقع نویسنده تنزل پیدا می‌کند و زمانی که یثربی عطای دیالوگ در داستان را به لقایش
می‌بخشد، تنها با موقعیت‌ها مکانی و زمانی روبه‌رو می‌شویم که او سعی دارد با خلق آنها داستان بگوید اما همه
اینها را باید جزو داستان نویسی آورد و داستان را نیز تنها همین ندانست.
بد نیست این نکته را بار دیگر مرور کنیم که نویسنده برای ورورد به ساحت داستان می‌تواند هر نوع شیوه
و نگاهی را بر خود حاکم کند.
با هر کلام و نگاهی به داستان وارد شود و در ساحت داستان هر آن‌گونه که دوست دارد بیاندیشد اما
از این همه بودن‌ها هر خروجی ممکنی را نمی‌توان داستان نامید.
داستان حتی در مدرن ترین ساحت‌های وجودی خود اعم از داستان مدرن و پست مدرن مبتنی بر ساختاری تعریف شده
است.
یعنی بی‌ساختارترین شکل داستان نویسی نیز در پس خود منطقی دارد که با شناخت آن می‌توان یک اثر را در
موقعیت داستان به قضاوت گذاشت و ازاین رو با همه احترام و درکی که می‌توان نسبت به خلق داستان از
سوی نویسنده به خرج داد باید گفت که هر چه او بنویسد داستان نیست و این اتفاق به نظر می‌رسد
که در مجموعه اسرار انجمن ارواح به روشنی محقق شده است.
نویسنده در این مجموعه نتوانسته ذهنیت خود را از فضای نمایشنامه نویسی و خلق موقعیت‌های صحنه‌ای که درک آنها بجز
فضا و زمان نیاز به صحنه دارد دور کند و لذا در بسیاری از داستانها تأثیر کلام به اندازه‌ای که
خواننده داستان ازآنها انتظار دارد نیست و حتی احساس می‌شود که باید تلفیقی از این متون داستانی با حرکت و
صدا همراه می‌شد تا نگاه نویسنده برای مخاطب به خود شکل جدی می‌گرفت و آنگاه به قضاوت آن می‌نشستیم که
او و کلامش در صدد ارائه چیست.
جان کلام اینکه یثربی بدون شک برای خلق داستانهای این مجموعه حسی درونی مانند سایر آثار مکتوبش را بر سر
در داستان واره هایش نصب کرده است و با تابلویی مشخص داستان‌هایش را به خواننده معرفی کرده است اما این
همه هزینه مادی و معنوی برای قبولاندن این متون به عنوان داستان به مخاطب تنها چیزی که برای او به
ارمغان خواهد آورد از کف رفتن نام و اعتبار او در سایر حوزه‌های قلم زدن به غیر از داستان نویسی
است.
منبع: tehrooz.com
تاریخ بروزرسانی : 2010-09-09 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو