متن ادبی عارفانه

متن ادبی عارفانه ادبیات فارسی

نوریان پور-تقدیم به او که یاد داد عاشق باشم” چه سخت گذشت تا بفهمم بودنم را و چه ساده میگذرد رفتنم، اما در این بودن و رفتن به من یاد دادی عاشق باشم چه زود گذشت آن زمان که مرا درس عشق دادی و محبت را ضمیمه وجودم کردی و در پیوست نهادم حک نمودی: […]

نوریان پور-تقدیم به او که یاد داد عاشق باشم” چه سخت گذشت تا بفهمم بودنم را و چه ساده میگذرد
رفتنم، اما در این بودن و رفتن به من یاد دادی عاشق باشم چه زود گذشت آن زمان که مرا
درس عشق دادی و محبت را ضمیمه وجودم کردی و در پیوست نهادم حک نمودی: دوست بدار و عاشق باش
آری تو در وجودم دوست داشتن را به ودیعه نهادی چگونه ستایش کنم تو را که ناتوانتر از آنم که
برای تو بنویسم و چه زود گذشت بودنم و زود میرود رفتنم میدانم میروم ومیدانم که باید بروم اما به
کدامین منزل بیاسایم بسیار دوستت دارم، من عاشقم مهربان آخر تو به من آموختی عشق را، اگر من اکنونم به
عشق آمیخته است چون تو مرا کشاندی .
پس چرا احساس میکنم دیگر دوستم نداری نمیدانم………..
شاید اشتباه میکنم چون تا زمانی که که من در ملک تو هستم امیدوارم .
راستی اگر مرا از مُلکت راندی به کدامین ملجا پناه ببرم ؟ اما هر جا بروم مُلک توست و این
شادیم را افزون میکند که هر جا بروم ا زآن توست…………….پس هنوزدوستم داری
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :