“قرون‌ وسطای‌ اولیه‌” منتشر شد

“قرون‌ وسطای‌ اولیه‌” منتشر شدادبیات فارسی

کتاب “قرون‌ وسطای‌ اولیه‌” تألیف جیمز آ.کوریک‌ با ترجمه مهدی‌ حقیقت‌خواه‌ از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، «مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌» می‌کوشد چشم‌اندازی‌ از سیر تاریخ‌ عرضه‌ کند.مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌» اندیشه‌های‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و فلسفی‌ تأثیرگذار را در گذر مشعل‌ تمدن‌ از بین‌النهرین‌ و مصر باستان‌ به‌ یونان‌، روم‌، اروپای‌ قرون‌ وسطی‌ […]

کتاب “قرون‌ وسطای‌ اولیه‌” تألیف جیمز آ.
کوریک‌ با ترجمه مهدی‌ حقیقت‌خواه‌ از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، «مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌» می‌کوشد چشم‌اندازی‌ از سیر تاریخ‌ عرضه‌ کند.
مجموعه‌ تاریخ‌ جهان‌» اندیشه‌های‌ سیاسی‌، فرهنگی‌ و فلسفی‌ تأثیرگذار را در گذر مشعل‌ تمدن‌ از بین‌النهرین‌ و مصر باستان‌ به‌
یونان‌، روم‌، اروپای‌ قرون‌ وسطی‌ و دیگر تمدن‌های‌ جهانی‌ تا روزگار ما پی‌ می‌گیرد.
این‌ مجموعه‌ نه‌ تنها برای‌ آشناییِ خوانندگان‌ با مبانی‌ تاریخ‌ تدوین‌ شده‌ است‌، بلکه‌ همچنین‌ در پی‌ آگاه‌ ساختن‌ آن‌ها
از این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ زندگیشان‌ بخشی‌ از سرگذشت‌ کلی‌ انسان‌هاست‌.
هر جلد از این‌ مجموعه‌ برداشتی‌ از یک‌ دوره‌ مهم‌ تاریخی‌ را به‌ خواننده‌ ارائه‌ می‌کند.
تاریخ بروزرسانی : 2009-08-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو