دلم تنگ طعم ابر

دلم تنگ طعم ابرادبیات فارسی

همشهری-دو شعر «طعم ابر» و «دلم تنگ» به ترتیب از زیتا ملکی و هدی حدادی.طعم ابر یک قطره الماس – پس‌ماندۀ باران دیشب – آویزان از برگپای درخت سیب دهان باز سیرسیرک دلم تنگ دلم برای زمین، تنگ دلم برای زمان، تنگ برای حال و همیشه برای کل جهان، تنگ دلم برای هوا تنگ برای […]

همشهری-دو شعر «طعم ابر» و «دلم تنگ» به ترتیب از زیتا ملکی و هدی حدادی.
طعم ابر یک قطره الماس – پس‌ماندۀ باران دیشب – آویزان از برگپای درخت سیب دهان باز سیرسیرک دلم تنگ
دلم برای زمین، تنگ دلم برای زمان، تنگ برای حال و همیشه برای کل جهان، تنگ دلم برای هوا تنگ
برای چهچهه‌ها تنگ دلم برای صدای بلندِ قهقهه‌ها تنگ دلم برای خطر، تنگ برای راه سفر، تنگ برای چرخش و
گردش میان عصر و سحر، تنگ دلم برای خودم تنگ دلم برای خدا تنگ برای خنده، جدا تنگ برای گریه،
جدا تنگ دلم برای صدا تنگ برای فاصله‌ها تنگ برای میوۀ ترشِ درختِ حوصله‌ها تنگ دلم برای رسیدن
دلم برای گلم تنگ برای هرچه ندارم دلم برای تو هم، تنگ…
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو