اعتقاد به منجی در ادبیات کودکان

اعتقاد به منجی در ادبیات کودکان ادبیات فارسی

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده مشهورکشورگفت: اعتقاد به منجی در ادبیات کودکان به طور غیر مستقیم باعث امید و تلاش برای زندگی بهتر می شود.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دومین جشنواره آخرین منجی ،رحماندوست افزود: قصه های بسیار زیادی در ادبیات فارسی بویژه در ادبیات کودکانه وجود دارد که به شکلی غیر مستقیم به […]

مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده مشهورکشورگفت: اعتقاد به منجی در ادبیات کودکان به طور غیر مستقیم باعث امید و تلاش
برای زندگی بهتر می شود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دومین جشنواره آخرین منجی ،رحماندوست افزود: قصه های بسیار زیادی در ادبیات فارسی بویژه
در ادبیات کودکانه وجود دارد که به شکلی غیر مستقیم به منجی اشاره دار د وامید به زندگی و قدرت
اعتراض به وضع موجود را به گونه ای که با نشاط همراه باشد ،برای کودکان به نگارش در آورده است.
وی با اشاره به اینکه اکثر قصه ها در ادبیات کودکان و نوجوانان با پایان خوش به اتمام می رسد،
اظهار داشت : در ذهن کودک ایرانی امید به زندگی بهتر با پایان خوش قصه ها نقش می بندد.
به گفته وی ، این گونه قصه ها تاثیر تربیتی دارند و بچه ها را به این نقطه می رسانند
که همیشه وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب نیست و باید به پدید آمدن وضعیت بهتر امیدوار باشیم .
وی افزود : اعتقاد به منجی وقتی از سنین پایین درونی شود در آینده می تواند آمادگی پذیرش این فرهنگ
در جوانان را افزایش دهد .
وی خاطر نشان کرد: عامل پیروزی در هر مقاومتی امید به فردای بهتر است و تنها مذهب شیعه است که
آینده بسیار زیبایی را برای پیروان خود ترسیم کرده است که روزگاری فرا می رسد که از ظلم خبری نیست
و جهان پر از عدل و صفا و آرامش می شود .
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که اینگونه جشنواره ها بتوانند جدا از هرگونه مباحث سیاسی به اصل موضوع منجی
گرایی بپردازند و تلاش مو ثری را در جهت تبیین و درونی کردن سه محور امید نشاط و مقاومت در
جامعه ایجادکند و تا انسانها بتوانند با انتخاب قلبی خود در مقابل ظلم ایستادگی کرده و آینده بسیار زیبایی را
برای خود ترسیم کنند .
۱۹۱۸
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو