ادبیات کادربندی‌شده، ادبیات نیست

ادبیات کادربندی‌شده، ادبیات نیستادبیات فارسی

ناهید توسلی گفت: اگر بخواهیم ادبیات را قفل کنیم، آن موقع دیگر ادبیات نداریم.این نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، بیان کرد: در زمینه‌ی‌ سفارشی‌نویسی اگر محدودیتی در حوزه‌ی صاحب اثر و ژانر نباشد، خوب است و حتا موجب پیشرفت و تشویق نویسنده می‌شود؛ اما اگر موضوع آزاد نباشد، ادبیات […]

ناهید توسلی گفت: اگر بخواهیم ادبیات را قفل کنیم، آن موقع دیگر ادبیات نداریم.
این نویسنده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، بیان کرد: در زمینه‌ی‌ سفارشی‌نویسی اگر محدودیتی در
حوزه‌ی صاحب اثر و ژانر نباشد، خوب است و حتا موجب پیشرفت و تشویق نویسنده می‌شود؛ اما اگر موضوع آزاد
نباشد، ادبیات سفارشی نیز ارزش نخواهد داشت و آن اثر ارزش و بهای ادبی و فرهنگی نمی‌تواند داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: اگر ادبیات در چارچوب تعاریف خاصی از جمله تعاریف ایدئولوژیک و تقسیم‌بندی‌های سیاسی بگنجد، ارزشی نخواهد داشت.
ادبیات به دلیل فرامکان، فرازمان و فراایدئولوژیک بودن پدیده‌ای است که در حوزه‌ی خودش عمل می‌کند و ایدئولوژی و تعاریف
خاص خود را دارد.
توسلی همچنین اظهار کرد: ممکن است ادبیاتی درباره‌ی سیاست یا مذهب داشته باشیم؛ اما نویسنده باید فارغ از هر گونه
جهت‌گیری خاصی بنویسد؛ چون اگر ادبیات سفارشی ایدئولوژیک یا جغرافیایی و تاریخی شود، از بار ادبی آن کاسته می‌شود.
او تأکید کرد: ادبیات در هر پدیده‌ای وجود دارد.
وقتی ما ادبیات فراگیر را در حوزه‌ای آنکادر (کادربندی) کنیم و به دغدغه‌های ایدئولوژیک وابسته باشد، از حوزه‌ی ادبیات خارج
می‌شود.
انتهای پیام
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو