قیمت لپ تاپ

مدل لپ تاپ
سایز صفحه
گرافیک
گرافیک
هارد
رم
پردازنده
قیمت ( تومان )
لنوو - Lenovo
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۲۳۰۶۰۹۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۱۵.۶ FHD-3D۴g۱T۸i5۲,۶۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۴quad۱,۲۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۸i7۲,۷۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶۲g۵۰۰۴۷۰۱۰۱,۳۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶۴g۱T۸i7۳,۲۷۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۸۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶intel۵۰۰۲۷۰۱۰۸۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۴۲g۱T۸i5۲,۲۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶۱g۵۰۰۴۳۰۶۰۱,۲۳۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱۵.۶۲g۵۰۰۴gI3۱,۷۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۶۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱۵.۶۱g۵۰۰۴quad۱,۳۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۱۲i7۲,۸۸۰,۰۰۰
  Lenovo b 5080۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۷۰۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۹۸۰,۰۰۰
اسوس - Asus
  Asus k550 vx۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۷۳۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۹۰۰,۰۰۰
  Asus k 556 uq۱۵.۶ HD۲g۱T۸i7۲,۹۲۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i5۲,۵۵۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۱۵.۵ ۴K۴g۱T + 128۱۶i7۵,۴۰۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۱۵.۶ FHD۲g۱T۶i5۲,۵۵۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۱۵.۶ ۴K۴g۲T۸i7۴,۵۴۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۱۵.۶۲g۵۰۰۴fx 7500۱,۹۸۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۳۷۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۱,۶۳۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i7۲,۹۴۰,۰۰۰
  Asus x 456 uv۱۴۲g۵۰۰۴i5۲,۱۶۰,۰۰۰
  Asus n552۱۵.۶ touch۴g۲T۸i7۴,۶۶۰,۰۰۰
  Asus x 541 uv۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۲۹۰,۰۰۰
اسر - Acer
  Acer e5 575۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۱۳۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۲۸۰,۰۰۰
  Acer es1۱۵.۶intel۱T۴i3۱,۵۷۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۲۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۵۰۰,۰۰۰
  Acer mini es1۱۱.۶intel۵۰۰۴۳۷۱۰۱,۲۲۰,۰۰۰
اپل - Apple
  Apple MacBook Air MJVM2۱۳intel۱۲۸۴i5۳,۸۸۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLU2رتینا ۱۵.۶۲g۱tra۱۶i7۱۰,۳۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۱۲ رتیناintel۵۱۲۸intel m5۵,۹۹۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۵.۴۲g۵۱۲۸i7۹,۱۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۱۳intel۱۲۸ssd۸i5۳,۸۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGG2۱۳intel۲۵۶۸i5۴,۱۹۰,۰۰۰
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو