قیمت لپ تاپ

قیمت لپ تاپ

مدل لپ تاپ
سایز صفحه
گرافیک
گرافیک
هارد
رم
پردازنده
قیمت ( تومان )
لنوو - Lenovo
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۲۳۰۶۰۹۳۰,۰۰۰
  Lenovo ip 500۱۵.۶ FHD-3D۴g۱T۸i5۲,۶۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶intel۵۰۰۴quad۱,۲۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۸i7۲,۷۶۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶۲g۵۰۰۴۷۰۱۰۱,۳۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶۴g۱T۸i7۳,۲۷۰,۰۰۰
  Lenovo v 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۸۷۰,۰۰۰
  Lenovo ip 110۱۵.۶intel۵۰۰۲۷۰۱۰۸۸۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۴۲g۱T۸i5۲,۲۵۰,۰۰۰
  Lenovo ip 300۱۵.۶۱g۵۰۰۴۳۰۶۰۱,۲۳۰,۰۰۰
  Lenovo v310۱۵.۶۲g۵۰۰۴gI3۱,۷۴۰,۰۰۰
  Lenovo ip 510۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۶۰,۰۰۰
  Lenovo b 5130۱۵.۶۱g۵۰۰۴quad۱,۳۲۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۱T۱۲i7۲,۸۸۰,۰۰۰
  Lenovo b 5080۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۷۰۰,۰۰۰
  Lenovo ip 310۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۱,۹۸۰,۰۰۰
اسوس - Asus
  Asus k550 vx۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۷۳۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶۲g۵۰۰۴i3۱,۹۰۰,۰۰۰
  Asus k 556 uq۱۵.۶ HD۲g۱T۸i7۲,۹۲۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i5۲,۵۵۰,۰۰۰
  Asus GL 552 vw۱۵.۵ ۴K۴g۱T + 128۱۶i7۵,۴۰۰,۰۰۰
  Asus k 556 ur۱۵.۶ FHD۲g۱T۶i5۲,۵۵۰,۰۰۰
  Asus n552 vw۱۵.۶ ۴K۴g۲T۸i7۴,۵۴۰,۰۰۰
  Asus x 550 ze۱۵.۶۲g۵۰۰۴fx 7500۱,۹۸۰,۰۰۰
  Asus v 502 ux۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۳۷۰,۰۰۰
  Asus x 540 la۱۵.۶intel۵۰۰۴i3۱,۶۳۰,۰۰۰
  Asus p 2430 uj۱۴ FHD۲g۱T۸i7۲,۹۴۰,۰۰۰
  Asus x 456 uv۱۴۲g۵۰۰۴i5۲,۱۶۰,۰۰۰
  Asus n552۱۵.۶ touch۴g۲T۸i7۴,۶۶۰,۰۰۰
  Asus x 541 uv۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۲۹۰,۰۰۰
اسر - Acer
  Acer e5 575۱۵.۶۲g۵۰۰۴i5۲,۱۳۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۲۸۰,۰۰۰
  Acer es1۱۵.۶intel۱T۴i3۱,۵۷۰,۰۰۰
  Acer f5 573۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i5۲,۷۲۰,۰۰۰
  Acer v5 591 g۱۵.۶ FHD۴g۱T۸i7۳,۵۰۰,۰۰۰
  Acer mini es1۱۱.۶intel۵۰۰۴۳۷۱۰۱,۲۲۰,۰۰۰
اپل - Apple
  Apple MacBook Air MJVM2۱۳intel۱۲۸۴i5۳,۸۸۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLU2رتینا ۱۵.۶۲g۱tra۱۶i7۱۰,۳۶۰,۰۰۰
  Apple MacBook MLHF2۱۲ رتیناintel۵۱۲۸intel m5۵,۹۹۰,۰۰۰
  Apple MacBook Pro MJLT2۱۵.۴۲g۵۱۲۸i7۹,۱۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGF2۱۳intel۱۲۸ssd۸i5۳,۸۰۰,۰۰۰
  Apple MacBook Air MMGG2۱۳intel۲۵۶۸i5۴,۱۹۰,۰۰۰