طالع بینی مصری

طالع بینی مصری یکی از جالب ترین طالع بینی های موجود در تمدن های بزرگ دنیاست که به  بررسی احوالات
زنان و مردان متولد ماههای مختلف می پردازد . اگر چه پایه و اساس علمی محکمی بر علم طالع بینی ارائه نشده ،
ولی خواندن و دانستن طالع بینی شما خلی از لطف نیست .

 


طالع بینی متولدین اردیبهشت ماه

طالع بینی متولدین فروردین ماه

طالع بینی متولدین تیرماه

طالع بینی متولدین خرداد ماه

طالع بینی متولدین مرداد ماه

طالع بینی متولدین شهریور ماه

طالع بینی متولدین مهر ماه

طالع بینی متولدین آبان ماه

طالع بینی  متولدین آذرماه

طالع بینی متولدین دی ماه

طالع بینی متولدین بهمن ماه

طالع بینی متولدین اسفند ماه

پیشگویی مصریان باستان و طالع بینی مصری

مصریان طالع اشخاص را در رابطه با تأثیر اجرا آسمانی ستارگان و سیارات و خورشید وماه، بر روی آنان  پیشگویی می‎کردند.
که البته این عمل مستلزم اطلاع دقیق از محل استقرار سیارات در بروج و مجموعه‎ های آسمانی است.
به ویژه محل قرار گرفتن ماه و خورشید در موقعیت‎های مختلف در لحظه تولد افراد مورد توجه بوده است .
واین که خورشید و ماه در چه زاویه و در کدام برج واقع شده باشند .

فال و یا طالع بینی از قدیمی ترین علوم ماوراء طبیعه میباشد که بمانند علوم ریاضی ، تجربی
و بر اساس منطق و مشاهده و یا حس تایید و یا رد نمی شود

طالع بینی صرفا جهت سرگرمی !

باید بدانید که این قبیل طالع بینی ها صرفا جهت سرگرمی می باشد و نباید اساس و مبنای
اعمال روزمره و رفتارهایمان را با توجه به آن پی ریزی نماییم
در این بخش از سایت شما با کلیک کردن بر روی هر ماه می توانید طالع بینی خود را ببینید


همچنین گفتیم که به مجموعه دوازده‏ گانه از ستارگان،برج گفته می‎شود که نامهای عربی این بروج به شرح ذیل می‎باشند:

۱-حمل

۲- ثور

۳- جوز

۴- سرطان

۵- اسد

۶- سنبله

۷- میزان

۸- عقرب

۹-قوس

۱۰- جدی

۱۱- دلو

۱۲- حوت