سنگ های شفابخش

سنگهای شفا بخش برای کودکان سنگهای شفا بخش برای زنان سنگهای شفا بخش برای مردان
توضیحات کلي کودکان توضیحات کلي زنان توضیحات کلي مردان
سولفيد آهن اشك سرخپوست هماتيت
چشم ببر لعل بنفش الماس
يشم سبز كهربا يشم سبز
سنگ لاجورد  حجر سيلان
كوارتز سرخ  لعل بنفش
كوارتز شفاف  ديگر سنگها براي مردان
عقيق سرخ  
سنگ شفاف ( حجرالبرق)  
اشك سرخپوست   
ياقوت ارغواني 

 

برگرفته از کتاب اسرار نیروها و انرژی ها(3)- سنگهای شفابخش- نوشته استاد جمشید مبین

 نکات کلی: به طور کلی قرار گرفتن هر انرژی در حوزه مغناطیسی انسان های زمینی، ممکن است مفید و یا مضر باشد. گاه این مضرات زیاد و گاه کم است.

 هنگامی که شما انرژی درمانگر را دریافت می کنید، اگر از آن بیش از حد استفاده کنید، مضراتی بدنبال خواهد داشت. بنابراین شما باید حتما" از این نوع انرژی ها با انجام دقیق مدت زمان بیان شده استفاده نمائید.

 بهتر است بیمار هنگام دریافت انرژی های شفابخش در مکانی به دور از صداهای متفرقه قرار داشته باشد چرا که ارتعاشات صوت بسیار قوی بوده و باعث برهم زدن ارتعاشات و مدارات و حتی انرژی های آزاد شده می شوند و از ورود این نوع انرژی ها به مدارات مغناطیسی بدن انسان ها جلوگیری می نمایند.

ریزه های شنخاک خوب و کمی نمناک بلور نمک
سنگ مرمر سنگ فیروزه ی نیشابوری عقیق قرمز
الماس بی رنگ زمرد یشم سبز
اوپال نتراشیده مرواریدسنگ آهک ( درٌ کوهی)
یاقوت سنگ لاجورد یاقوت کبود
کوارتز زرد سنگ فلورایت کوارتز صورتی
کهربا