خرافات های جالب

خرافات های جالب

مبحث زير همونطوري که از اسمش پيداست ، هيچگونه پايه و اساس  منطقي ،علمي و مذهبي نداره و فقط به درد سرگرمي ميخوره . از همه ی کساني که اين بخش رو ميخونن انتظار دارم که اين مطلب رو فراموش نکنن : ما اشرف مخلوقاتيم و بايد از همه چيز به عنوان سرگرمي استفاده کنيم. اما اجازه نديم که کسي يا چیزي از ما به عنوان سرگرمي استفاده کنه.

پيشگويي با آب

انتخاب يکي از چهار خواستگار

فال شمع

به عشقي که ميخواهم ميرسم؟

موفق ميشوم يا نه ؟

خرافات شمع

در خواب ديدن معشوق

نعل اسب

حلقه ي نامزدي و خرافات ازدواج

پيشگويي هوا

پيشگويي عشق

پيشگويي حرف اول نام همسر آينده

 

تعيين محل سکونت معشوق آينده

آيا به من وفادار ميماند؟

 

ممکن است با من تماس بگيرد

به کسی که ميخوام ميرسم؟

 

بين دو نفر کي بيشتر دوستت  داره؟

کدام خواستگار بيشتر دوستم دارد؟

 

به آرزويم ميرسم

لباس عروسي در خواب