تعبیر خواب سلمان

خوابی که در روز ششم بیند ، بعد از یکروز یا دو روز تعبیرش ظاهر شود

در روز نهم خوابی که دیده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود

در روز دهم و یازدهم ، تعبیرش بعد از بیست روز به ظهور آید

در روز سیزدهم خواب که دیده شود ، بعد از نُه روز تعبیرش ظاهر شود

در روز چهاردهم ، بعد از بیست و شش روز بعمل آید

در روز پانزدهم، بعد از سه روز اثرش ظاهر شود

در روز بیست و هشتم ، در همان روز اثرش ظاهر شود

و در بیست و نهم نیز، در همان روز ، اثر و تعبیرش ظاهر و هویدا شود.

یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
حواشی مراسم تشییع حسین محب اهری + تصاویر
حواشی مراسم تشییع حسین محب اهری + تصاویر
بازیگر زن ایرانی با همسرش مشغول تماشای فوتبال در دبی
بازیگر زن ایرانی با همسرش مشغول تماشای فوتبال در دبی
ظهیر احمد صدیقی دار فانی را وداع گفت
ظهیر احمد صدیقی دار فانی را وداع گفت
تصویری از آرامگاه پیام صابری ، همسر زیبا بروفه، چهل روز پس از درگذشت
تصویری از آرامگاه پیام صابری ، همسر زیبا بروفه، چهل روز پس از درگذشت
شوخی جالب ژوله با پست مهناز افشار + عکس
شوخی جالب ژوله با پست مهناز افشار + عکس
شهرام شکوهی خواننده ایرانی در انتظار عمل قلب!
شهرام شکوهی خواننده ایرانی در انتظار عمل قلب!
انتخاب ملکه زیبایی در زندان زنان + تصاویر
انتخاب ملکه زیبایی در زندان زنان + تصاویر
خبرهای جدید درباره مرخصی زایمان برای زنان شاغل
خبرهای جدید درباره مرخصی زایمان برای زنان شاغل