پنبه دزد دست به ریشش می کشد

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

داستان ضرب المثل پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

ضرب المثل پنبه دزد دست به ریشش می کشد

داستان ضرب المثل پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد

 

یکی بود یکی نبود . تاجری بود که کارش خرید و فروش پنبه بود و کار و بارش سکه شده بود .
تا آنجا که بازرگانان دیگر به او حسودی می کردند یک روز یکی از بازرگان ها نقشه ای کشید و شبانه به انبار پنبه ی تاجر دستبرد زد .

 

به تنهایی شب تا صبح پنبه ها را از انبار بیرون کشید و در زیرزمین خانه ی خودش انبار کرد .
صبح که شد تاجر پنبه خبر دار شد که ای دل غافل تمام پنبه هایش به غارت رفته است .

داد و فریاد کنان به نزد قاضی شهر رفت و گفت : خانه خراب شدم .
قاضی هم دستور داد که مامورانش به بازار بروند و پرس و جو کنند و دزد را پیدا کنند .
اما نه دزد را پیدا کردند و نه پنبه ها را .

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

 

قاضی با عصبانیت گفت : چرا دست خالی برگشتید ؟

حتی به کسی مشکوک نشدید .
ماموران گفتند : چرا بعضی ها درست جواب ما را نمی دادند ما به آنها مشکوک شدیم .
قاضی گفت : از این ستون به آن ستون فرج است بروید آنها را بیاورید .
ماموران رفتند و تعدادی از افراد را دستگیر کردند و آوردند . قاضی تاجر پنبه را صدا کرد
و گفت به کدام یک از این ها شک داری ؟ تاجر پنبه گفت به هیچ کدام .
قاضی فکری کرد و گفت : ولی من دزد را شناختم .
دزد بیچاره آن قدر دست پاچه بوده و عجله داشته که وقت نکرده جلو آیینه برود
و پنبه ها را از سر و ریش خودش پاک کند .
ناگهان یکی از همان تاجرهای محترم دستگیر شده دستش را به صورتش برد تا پنبه را پاک کند .

همچنین بخوانید :  ضرب المثل تیری به تاریكی رها كردن

 

قاضی گفت : دزد همین است . تاجر محترم گفت :
من پنبه های همکارم را ندزدیده ام ؟ قاضی گفت :
همین حالا مامورانم را می فرستم تا خانه ات را بازرسی کنند .
یکساعت بعد ماموران خبر دادند که پنبه ها در زیر زمین تاجر انبار شده است
و او هم به جرم خود اعتراف کرد و از آن به بعد می خواهند بگویند که آدم خطا کار خودش را لو می دهد.

می گویند : پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد .

ویستا

چرا نیوشا ضیغمی خارج از ایران فرزندش را به دنیا می آورد + فیلم
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
اخبار مرتبط :
سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
معمای تیله‌بازی با قاضی
معمای تیله‌بازی با قاضی
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
معمای جالب ساعت دیجیتال
معمای جالب ساعت دیجیتال
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
سامسونگآیسان پروزازدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام