پنبه دزد دست به ریشش می کشد

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

داستان ضرب المثل پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

ضرب المثل پنبه دزد دست به ریشش می کشد

داستان ضرب المثل پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد

 

یکی بود یکی نبود . تاجری بود که کارش خرید و فروش پنبه بود و کار و بارش سکه شده بود .
تا آنجا که بازرگانان دیگر به او حسودی می کردند یک روز یکی از بازرگان ها نقشه ای کشید و شبانه به انبار پنبه ی تاجر دستبرد زد .

 

به تنهایی شب تا صبح پنبه ها را از انبار بیرون کشید و در زیرزمین خانه ی خودش انبار کرد .
صبح که شد تاجر پنبه خبر دار شد که ای دل غافل تمام پنبه هایش به غارت رفته است .

داد و فریاد کنان به نزد قاضی شهر رفت و گفت : خانه خراب شدم .
قاضی هم دستور داد که مامورانش به بازار بروند و پرس و جو کنند و دزد را پیدا کنند .
اما نه دزد را پیدا کردند و نه پنبه ها را .

پنبه دزد دست به ریشش می کشد

 

قاضی با عصبانیت گفت : چرا دست خالی برگشتید ؟

حتی به کسی مشکوک نشدید .
ماموران گفتند : چرا بعضی ها درست جواب ما را نمی دادند ما به آنها مشکوک شدیم .
قاضی گفت : از این ستون به آن ستون فرج است بروید آنها را بیاورید .
ماموران رفتند و تعدادی از افراد را دستگیر کردند و آوردند . قاضی تاجر پنبه را صدا کرد
و گفت به کدام یک از این ها شک داری ؟ تاجر پنبه گفت به هیچ کدام .
قاضی فکری کرد و گفت : ولی من دزد را شناختم .
دزد بیچاره آن قدر دست پاچه بوده و عجله داشته که وقت نکرده جلو آیینه برود
و پنبه ها را از سر و ریش خودش پاک کند .
ناگهان یکی از همان تاجرهای محترم دستگیر شده دستش را به صورتش برد تا پنبه را پاک کند .

 

قاضی گفت : دزد همین است . تاجر محترم گفت :
من پنبه های همکارم را ندزدیده ام ؟ قاضی گفت :
همین حالا مامورانم را می فرستم تا خانه ات را بازرسی کنند .
یکساعت بعد ماموران خبر دادند که پنبه ها در زیر زمین تاجر انبار شده است
و او هم به جرم خود اعتراف کرد و از آن به بعد می خواهند بگویند که آدم خطا کار خودش را لو می دهد.

می گویند : پنبه دزد ، دست به ریشش می کشد .

ویستا

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیرین
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدی
عضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها
ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
تست هوش تصویری پنج ضلعی‌های خالدار
تست هوش تصویری پنج ضلعی‌های خالدار
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل دروغ مصلحت‌آمیز، به از راست فتنه‌انگیز
ضرب المثل دروغ مصلحت‌آمیز، به از راست فتنه‌انگیز
معمای ریاضی محاسبه تعداد صفرها
معمای ریاضی محاسبه تعداد صفرها
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
x