معمای ۶۳ لامپ

معمای ۶۳ لامپ

معمای ۶۳ لامپ , در نهایت با استفاده از کلیدها و بدون تغییر دوباره در آنها به هر تعداد که خواستیم از لامپ ها را روشن کنیم؟

معمای ۶۳ لامپ

معمای ۶۳ لامپ , در این معما ۶۳ (شصت و سه) لامپ و ۳ (سه) عدد کلید دوپل داریم
(البته شما می توانید بجای ۳ کلید دوپل از ۶ کلید تک پل هم استفاده کنید)
به چه روشی ما باید این لامپ ها را به کلیدها وصل کنیم
که در نهایت با استفاده از کلیدها و بدون تغییر دوباره در آنها به هر تعداد که خواستیم از لامپ ها را روشن کنیم؟

شما فقط یک بار لامپ ها را به کلیدها وصل می کنید و دیگه نمی توانید
در آنها تغییر ایجاد کنید ، فقط می توانید با استفاده از تغییر حالت کلید ها به تعداد دلخواه لامپ روشن کنید …

مثلا می خواهیم ۱۱ (یازده) لامپ روشن کنیم ، با زدن کلیدها ۱۱ (یازده) لامپ روشن می کنیم.
یا ۵۶ (پنجاه و شش) لامپ بخواهیم روشن کنیم ، باز هم با تغییر حالت کلید ها ۵۶ (پنجاه و شش) لامپ روشن می کنیم …
اگر بخواهیم از ۱ (یک) تا ۶۳ (شصت و سه) هر عددی انتخاب کنیم ، شما باید به همان تعداد لامپ روشن کنید …

شما نیاز نیست که حتما برق کاری بلد باشید ،
فقط مشخص کنید که به هر کلید چه تعداد لامپ وصل کنیم …

معمای 63 لامپ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب معمای ۶۳ لامپ:

ما باید لامپ ها را طوری به کلیدها وصل کنیم که از ۱ (یک) تا ۶۳ (شصت و سه)
هر عددی انتخاب کنیم ، به همان تعداد لامپ روشن کنیم …

چون کوچکترین عدد ما ۱ (یک) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید اول ۱ (یک) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، یک لامپ روشن شود ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۲ (دو) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید دوم ۲ (دو) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، دو لامپ روشن شود ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۳ (سه) است ،
همانطور که در شکل بالا می بینید با زدن کلید اول و دوم با هم ، سه لامپ روشن می شود …

یک لامپ کلید اول دو لامپ کلید دوم ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۴ (چهار) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید به کلید سوم ۴ (چهار) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، چهار لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۵ (پنج) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید
با زدن کلید اول و سوم با هم ، پنج لامپ روشن می شود …

همچنین بخوانید :  معما های جالب فیلی | قسمت پایانی ، از بهترین مجموعه های معما
معمای ۶۳ لامپ

یک لامپ کلید اول چهار لامپ کلید سوم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

اعداد ۶ و ۷ را نیز به همین روش با استفاده از کلیدهای اول و دوم و سوم روشن می کنیم …

عدد بعدی ما ۸ (هشت) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید
به کلید چهارم ۸ (هشت) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، هشت لامپ روشن شود ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۹ (نه) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید
با زدن کلید اول و چهارم با هم ، نه لامپ روشن می شود …

یک لامپ کلید اول هشت لامپ کلید چهارم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

اعداد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ را نیز به همین روش با استفاده
از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم روشن می کنیم …

عدد بعدی ما ۱۶ (شانزده) است ،
همانطور که در شکل زیر می بینید
به کلید پنجم ۱۶ (شانزده) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، شانزده لامپ روشن شود ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۱۷ (هفده) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید
با زدن کلید اول و پنجم با هم ، هفده لامپ روشن می شود …

حل معمای ۶۳ لامپ

یک لامپ کلید اول شانزده لامپ کلید پنجم ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

اعداد ۱۸ تا ۳۱ را نیز به همین روش با استفاده
از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم روشن می کنیم …

عدد بعدی ما ۳۲ (سی و دو) است ، همانطور که در شکل زیر می بینید
به کلید ششم ۳۲ (سی و دو) لامپ وصل می کنیم …

تا با زدن آن کلید ، سی و دو لامپ روشن شود ،
(توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

عدد بعدی ما ۳۳ (سی و سه) است ، همانطور که در شکل بالا می بینید
با زدن کلید اول و ششم با هم ، سی و سه لامپ روشن می شود …

یک لامپ کلید اول سی و دو لامپ کلید ششم ، (توجه کنید که بقیه کلیدها در حالت خاموش باشند) …

اعداد ۳۴ تا ۶۳ را نیز به همین روش با استفاده
از کلیدهای اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم روشن می کنیم.

آسمونی

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری

مهر پروازعضویت در تلگرام
این معماها را باید در ۷ ثانیه حل کنید
این معماها را باید در ۷ ثانیه حل کنید
ضرب المثل آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد!
ضرب المثل آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد!
معمای ریاضی: شمارش صفر و یک ها در دنباله باینری
معمای ریاضی: شمارش صفر و یک ها در دنباله باینری
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
معمای تیله‌بازی با قاضی
معمای تیله‌بازی با قاضی
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
معمای جالب ساعت دیجیتال
معمای جالب ساعت دیجیتال
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام