معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب ها , قبل از دیدن پاسخ، کمی فکر کنید:

معمای معامله اسب ها

معمای معامله اسب ها , شخصی دو اسب داشت که هر کدام از آنها را به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخت …

روی یکی از آنها ۲۰% بیست درصد سود کرد و روی دومی ۲۰% بیست درصد ضرر کرد …
آیا این شخص در این معامله سود برده است یا ضرر کرده است یا هیچکدام؟

 

معمای معامله اسب ها

جواب معمای معامله اسب ها

این شخص در این معامله ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر کرده است …
او اسب اول را به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ پانصد هزار تومان خرید و با ۲۰%
بیست درصد سود به ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان فروخته است.
همچنین اسب دوم را به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ هفتصد و پنجاه هزار تومان
خرید و به مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ششصد هزار تومان با ۲۰% بیست درصد
ضرر فروخت است.
او این دو اسب را به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰ یک میلیون و دویست و پنجاه
هزار تومان خرید …و به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ یک میلیون و دویست هزار
تومان فروخت ، یعنی با ۵۰۰۰۰ پنجاه هزار تومان ضرر

همچنین بخوانید :  معمای گودال و خاک برای تیزهوشان
سکانس تکان‌دهنده سریال پایتخت ۵ + فیلم
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
معمای تیله‌بازی با قاضی
معمای تیله‌بازی با قاضی
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
معمای جالب ساعت دیجیتال
معمای جالب ساعت دیجیتال
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
سامسونگدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام