معمای بلوکهای فلزی

معمای بلوکهای فلزی , قبل از دیدن پاسخ معما کمی فکر کنید!

معمای بلوکهای فلزی

معمای بلوکهای فلزی , 2 عدد بلوک یکی از جنس طلا و دیگری از جنس آهن در یک قایق در اختیار
ما هست. انداختن کدام یک از بلوک ها باعث میشود تا آب استخر کوچکی که قایق درون آن
است بالاتر بیاید؟ (ابعاد هر دو بلوک مساوی و یکسان می باشد.)

معمای بلوکهای فلزی

.
.
.
.
.
.
.
.جواب معما :

نکته مهم در حل این معما اینست که هر چه قایق بیشتر در آب فرو رود (سنگینتر باشد) ارتفاع آب اطرافش بالاتر
می آید. پس برای اینکه آب استخر بالاتر بیاید لازم است که بلوک طلا که وزن بیشتری دارد
در قایق نگه داریم تا قایق بیشتر در آب فرو رود و بلوک آهنی را در آب
بی اندازیم. اگر برعکس این کار را انجام دهیم چنین باز دهی نخواهیم داشت چون بلوک آهنی سبکتر
است و قایق را کمتر در آب فرو می برد. هر دو بلوک بدون در نظر
گرفتن قایق در سطح آب تاثیرشان یکسان است. (بلوک طلا باید در قایق قرار گیرد
و یلوک آهنی در آب انداخته شود)

سرگرمی

معمای بلوکهای فلزی

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه