معمای برادرها و تقسیم پول

معمای برادرها و تقسیم پول

معمای برادرها و تقسیم پول , برادر کوچک‌تر نصف پول خود را به تساوی بین دو برادر دیگر تقسیم می‌کند.

معمای برادرها و تقسیم پول

معمای برادرها و تقسیم پول , سه برادر هستند و قرار است پولی را بین آنها تقسیم کنیم

مبلغ ‎۳۶‎ میلیون تومان پول را بین سه برادر تقسیم کرده‌ایم. به هر یک از آن‌ها به اندازه‌ی سن خود پول برحسب میلیون تومان
رسیده‌است. برادر کوچک‌تر نصف پول خود را به تساوی بین دو برادر دیگر تقسیم می‌کند.
برادر میانی و بعد برادر بزرگ‌تر نیز همین کار را انجام می‌دهند. در پایان پول هر سه برادر مساوی می‌شود. برادر میانی چند سال دارد؟

الف) ۱۰ ب) ۱۰/۵ ج) ۱۱ د) ۱۱/۵ هـ)۱۲

معمای برادرها و تقسیم پول

معمای برادرها و تقسیم پول

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

••••

پاسخ معمای المپیادی: برادرها و تقسیم پول

گزینه (ب) درست است.

راه‌حل اول:

سن برادر بزرگ‌تر را x سن برادر میانی را y و سن برادر کوچک‌تر را z در نظر می‌گیریم:

x y z=36 (1)

پول سه برادر بعد از مرحله‌ی اول به ترتیب برابر با y z/4، x z/4 و z/2 خواهد بود.

پول سه برادر بعد از مرحله دوم به ترتیب برابر با

۱۶x 4y 5z)/16) و ۴y z)/8) و ۴y 9z)/16) خواهد بود.

پول سه برادر بعد از مرحله‌ی سوم به ترتیب برابر با

۱۶x 36y 13z)/64 ،(۱۶x 4y 5z)/32) و ۱۶x 20y 14z)/64) خواهد بود. پس باید داشته باشیم:

همچنین بخوانید :  معماي اعداد فرد متوالي

(۱۶x 20y 14z)/64 = (16x 36y 13z)/64 = (16x 4y 5z)/32 (2)

با مقایسه‌ی رابطه‌های (۲) و رابطه‌ی (۱) به جواب x=19/5 و y=10/5 و z=6 خواهیم رسید٬ پس y=10/5 می‌باشد.

راه‌حل دوم:

در پایان پول هر سه برادر باهم برابر شده است پس در پایان مرحله‌ی سوم هر کدام از آنان ۳۶/۳ یعنی ۱۲
میلیون تومان خواهند داشت. قبل از این مرحله (پایان مرحله دوم) برادر بزرگ‌تر یقینا ۲ میلیون تومان داشته است
(چون نصف پولش را برای خودش نگه داشته و نصف پولش را بین دو برادرش تقسیم کرده است.)
چون برادر بزرگ‌تر نصف پولش را بین دو برادر دیگر به تساوی تقسیم کرده است پس به هرکدام از آنان ۶ میلیون تومان
داده است. پس قبل از شروع مرحله‌ی پایانی پول برادر بزرگ‌تر ۲۴ میلیون تومان٬ پول برادر میانی ۶ میلیون تومان
و پول برادر کوچک‌تر ۶ میلیون تومان بوده است.

 

با همین استدلال در ابتدای مرحله‌ی دوم برادر بزرگ‌تر ۲۱ میلیون تومان٬
برادر میانی ۱۲ میلیون تومان و برادر کوچک‌تر ۳ میلیون تومان دارا هستند
و بالاخره در ابتدای مرحله‌ی اول برادر بزرگ‌تر ۱۹/۵ میلیون تومان٬ برادر میانی ۱۰/۵ میلیون تومان
و برادر کوچک‌تر ۶ میلیون تومان پول دارند.

آی هوش

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
چرا نیوشا ضیغمی خارج از ایران فرزندش را به دنیا می آورد + فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
عضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها
تست هوش جمع اعداد روی توپ ها
ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ضرب المثل ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻝ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
تست هوش تصویری پنج ضلعی‌های خالدار
تست هوش تصویری پنج ضلعی‌های خالدار
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی
ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه فارسی
سامسونگآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
x