داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید ، کنایه از دم فرو بستن!

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید را در ادامه ببینید:

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید را در ادامه ببینید. این ضرب المثل كنایه از این است كه ، طرف مورد بحث برخر مراد سوار شده است و چون دیگر كاری ندارد ، لذا دم فرو بسته است و سكوت اختیار كرده است .

 

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید

 

 

داستان ضرب المثل به مشروطه اش رسید

در آن موقع كه افكار و احساسات آزادیخواهی ملت ایران بر اثر وحشر و نشر با ملل غرب بیدار شده بود
و آزادیخواهان از هر طرف قیام كرده بودند ، معدودی سودجو كه به دنبال بازار آشفته می گشتند ،
خود را در جرگهٔ آزادیخواهان جای دادند و در مشروطه خواهی به اصطلاح معروف ، كاتولیك تر از پاپ شده بودند .

 

به قول حاج میرزا یحیی دولت آبادی ، این عده كه شمشیر استبداد را در زیر عبا و ردای مشروطه بسته اند ،
در روز یار مشروطه خواهان و در شب غم خوار مستبدین هستند
و هر چه نقمت بر این ملت برسد از این جماعت است كه در هر لباس جلوه گرند .
رفته رفته كار مبارزه و انقلاب بالا گرفت و سنگرهای مخالفان ،
یكی پس از دیگری به دست آزاد مردان صدر مشروطیت افتاد .

 

در چنین مواقع كه تصور هیچ گونه دغدغه و نگرانی نمی رفت
و مخالفان را یأس و نگرانی فوق العاده ای دست داده بود ،
آن عده افراد از فرصت استفاده كرده پس از تحصیل مال و منال كافی
كه عنایت مقصود و كمال مطلوب آنان بود به گوشه عزلت و انزوا خزنده آن چنان خاموش شدند
كه گویی اصلاً واقعه ای روی نداده است .
سكوت و انزوای نابهنگام این عده اگر چه بر تحقق آمال ملی ایرانیان تاثیری نداشت ، زیرا مشروطیت به ثمر رسیده ،
كاخ استبداد سرنگون شده بود ولی همین عمل و اقدام غیرهٔ منتظرهٔ آن عده فرصت طلب ،
در كندی پیشرفت انقلاب مشروطه بی تاثیر نبوده است
و مشروطه خواهان راستین را تا مدتی دچار بهت و سرگیجه كرده بود .

 

 

 به مشروطه اش رسید

باری چون هدف این عده در تشریك مساعی با آزادیخواهان صدر مشرطیت در واقع مشروطهٔ دیگری بود
كه با خواسته مشروطه خواهان واقعی منافات داشت ، لذا پس از آنكه به مشروطه خود رسیدند
و نایره هوسها و تمابلات نفسانی خویش را به زلال حطام دینوی اطفاء كردند ،
راه خود گرفته و هر یك از گوشه ای فرا رفتند .

 

مشروطه خواهان و انقلابیون ایرانی چون دیدند كه مبارزات این عده مشروطه چینها صرفاً به منظور تامین منابع شخصی ،
نه تحقق آمال ملی و خیر و صلاح ملك و ملت بود ،
لذا هر جا بحث از آنها به میان می آمد گوشهٔ چشمی نازك كرده از ارباب تعریض و كنایه می گفتند :
فلانی به مشروطه اش رسیده یعنی به مقصود خود نایل آمده ،
دیگر كاری به استبداد یا آزادی ندارد . این جمله از آن تاریخ یعنی صدر مشروطیت به بعد
به صورت ضرب المثل درآمد و عندالزوم در شناساندن افراد ابن الوقت به كار می رود .

 

 

شمیم

سوپرایزهای عاشقانه با ....
زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز