تست هوش تشخیص نسبت ها

تست هوش تشخیص نسبت ها , نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به:

تست هوش تشخیص نسبت ها

تست هوش تشخیص نسبت ها , به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱٫ نسبت نیاز به زیان، مثل نسبت ۸۳۲۶ است به:
الف) ۲۳۶۸
ب) ۶۲۸۳
ج) ۲۶۸۳
د) ۶۳۲۸
ه) ۳۶۲۸

۲٫ نسبت پنجه پا به پنجه دست، مثل نسبت ساق پا است به:
الف) آرنج
ب) بازو
ج) مچ
د) انگشت
ه) ساعد

۳٫ نسبت عشق به نفرت، مثل نسبت شجاعت است به:
الف) دلیری
ب) امنیت
ج) بزدلی
د) خشم
ه) وحشت

۴٫ نسبت بدن به لباس، مثل نسبت ورق های کتاب است است به:
الف) داستان
ب) لغات
ج) فهرست
د) واژه نامه
ه) جلد

تست هوش تشخیص نسبت ها

۵٫ نسبت پا به پاچه شلوار، مثل نسبت دست است به:
الف) پیراهن
ب) دستکش
ج) ساعد
د) آستین
ه) مچ

۶٫ نسبت گاز به ماشین، مثل نسبت غذا است به:
الف) دهان
ب) معده
ج) انرژی
د) بدن
ه) دندان

۷٫ نسبت تاب به مه، مثل نسبت خانه است به:
الف) نامه
ب) چک
ج) کتاب
د) سرا
ه) دانش

همچنین بخوانید :  معما های بسیار جالب فیلی | (ادامه...)، از بهترین مجموعه های معما

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

پاسخ

۱٫ د
۲٫ هـ
۳٫ ج
۴٫ هـ
۵٫ د
۶٫ د
۷٫ ج

آی هوش

زیبا ترین لباس های مجلسی زنانه تصاویر
گالری شخصی جواهرات هنرمندان
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
آیسان پروازپنجاه چهلسامسونگدکتر تاجبخش
دکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ
آیسان پروازپنجاه چهلسامسونگدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ