تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند !

تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند !

تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند , ای کاش این زن بی عقلی می کرد و دنبال کاری می رفت تا من بتوانم قالب پنیری برداشته و بخورم ، اما می ترسم گربه میو میو کند!

تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند

تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند , داستان ضرب المثل تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند.

در روزگاران قدیم کلاغ گرسنه ای بود که چیزی برای خوردن پیدا نکرده بود
و از این شاخه به آن شاخه می پرید تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کند تا بالاخره گذرش به خانه ای افتاد .
زن صاحب خانه چند قالب پنیر توی ظرفی گذاشته و کنار حوض آب نشسته بود و مشغول شستن پنیر ها بود .
گربه ای هم نزدیک زن نشسته و به قالب پنیر خیره شده بود . کلاغ به محض دیدن پنیر با خودش گفت :
” ای کاش این زن بی عقلی می کرد و دنبال کاری می رفت
تا من بتوانم قالب پنیری برداشته و بخورم ، اما می ترسم گربه میو میو کند ! ”

ضرب المثل تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند

مدتی بعد صدای در آمد و زن به سمت در رفت . گربه از فرصت استفاده کرد
و قالب پنیری برداشت و رفت . زن در را رها کرد و به سراغ گربه دوید ،
در این فاصله کلاغ به سمت پنیرها رفت و یک قالب به منقارش گرفت و پرواز کرد .
در همان حال می گفت : ” تا آدم های ابله پیدا می شوند حیوانات در مانده ای مثل من و گربه گرسنه نمی مانند !
” در همان لحظه روباهی کلاغ را در حال پرواز دید .
شروع به تعریف و تمجید از او کرد ولی کلاغ اصلاً اهمیتی به حرف های او نمی داد
چون می ترسید قالب پنیر از دهانش بیفتد ولی روباه آن قدر به تعریف از صدای خوش خاندان کلاغ پرداخت
که بالاخره کلاغ دهان باز کرد تا بخواند و با صدای خوشش خودنمایی کند
که یکدفعه قالب پنیر افتاد و روباه آن را برداشت و فرار کرد !

همچنین بخوانید :  ضرب المثل زین حسن تا آن حسن صد گز رسن

تا ابله در جهان هست مفلس در نمی ماند

کلاغ با خودش می گفت : ” من هم مثل پیرزن نادانی کردم
و تا وقتی نادانی در جهان هست کسی مثل روباه گرسنه نمی ماند . ”
از آن وقت به بعد به کسانی که به خاطر نادانی و حماقت چیزی را از دست بدهند
گفته می شود : ” تا ابله در جهان است ، مفلس در نمی ماند ! ”

نونهال

سکانس تکان‌دهنده سریال پایتخت ۵ + فیلم
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
سامسونگدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام
دکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
داستان ضرب المثل عجب کشکی سابیدم
معمای تیله‌بازی با قاضی
معمای تیله‌بازی با قاضی
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست
معمای جالب ساعت دیجیتال
معمای جالب ساعت دیجیتال
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
داستان ضرب المثل “خاک بر سر”
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
داستان ضرب المثل برو کشکتو بساب
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
معمای چند نفر به سه زبان حرف می‌زنند؟
سامسونگدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام