دیدنی های جذاب روز – سه شنبه 31 مرداد!

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد را در ادامه خواهید دید.

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد از تماشای پدیده خورشید گرفتگی سراسری در ایالت های مختلف آمریکا تا برداشت انبه از باغی در باریکه غزه را ببینید :

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

تماشای پدیده خورشید گرفتگی سراسری در ایالت های مختلف آمریکا

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

تماشای پدیده خورشید گرفتگی سراسری در ایالت های مختلف آمریکا

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

تماشای پدیده خورشید گرفتگی سراسری در ایالت های مختلف آمریکا

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

رزمایش ضد تروریستی و ضد حمله شیمیایی در شهر گویانگ کره جنوبی

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

هزاران پناهجوی سوری ساکن ترکیه در حال عزیمت به کشورشان به منظور شرکت در آیین های عید قربان در زادگاهشان – مرز کیلیس بین ترکیه و سوریه

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

ناو جنگی صدمه دیده “جان مک کین” آمریکا در اثر تصادف با یک کشتی در آب های سنگاپور

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

چرا دادن گوسفندها در ” گرین پارک ” لندن.
این اتفاق برای نخسین بار از سال 1930 صورت می گیردو در راستای احیای چمنزارهاست. در صورت موفقیت در دیگر پارک های سلطنتی نیز اجرا خواهد شد.

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

جشنواره کف در شهر شینل در شمال چین

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

گوش فرا دادن به آخرین زنگ های ساعت بیگ بن در لندن.
این ساعت در ساعت 12 ظهر دیروز 12 بار نواخت و برای یک دوره 4 ساله تعمیرات خاموش شد.

دیدنی های روز سه شنبه 31 مرداد

برداشت انبه از باغی در باریکه غزه

عصر ایران

دیدنی های جذاب روز – سه شنبه 31 مرداد!

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
فقط تا مهرماه فرصت دارین ! شانس طلایی !!
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه