اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی دار را در ادامه ببینید :

اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی دار را در ادامه ببینید : اس ام اس فلسفی و معنی دار

اس ام اس فلسفی و معنی دار

نگرش تو باید هر
لحظه نو شود خردمند کسی است که از هر چیزی، به شگفت آید •

اس ام اس فلسفی

• هر آفریده ای نشانه
ی خداوند است اما هیچ آفریده ای نشان دهنده او نیست.

اس ام اس فلسفی

• بکوش تا عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• هر کس باید
راه زندگی خودش را پیدا کند و از راه زندگی خودش برود نه از راه زندگی دیگری •

اس ام اس فلسفی و معنی دار • همه چیز پیش تر گفته شده، اما چون کسی گوش نکرده دوباره
برمی گردیم و تکرارش می کنیم •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم
و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم •

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• زیباترین مطالب آنهایی است که
با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.

اس ام اس فلسفی و معنی دار

• این از ویژگی های عشق است که هیچ گاه ثابت نمی ماند عشق، بدون وقفه رشد می کند

در صورتی که کاهش نیابد •

همچنین بخوانید :  sms : تو حوضی که ماهی نباشه
اس ام اس فلسفی و معنی دار

• خرد برخاسته از منطق نیست برآمده از عشق است •

اس ام اس فلسفی

• به غروب
چنان بنگر که بایست روز در آن می مُرد و به روز چنان که هر چیز در آن می زاد

اس ام اس فلسفی

• مرگ چیزی جز اجازه ای برای حیاتی دیگر نیست تا همه چیز مدام از سر گرفته شود و
هیچ صورتی از حیات مرگ را پیش از مدتی که باید به تعویق نیندازد.

اس ام اس فلسفی

• هرگز در این جهان چیزی ندیده ام که حتی اندکی زیبا باشد مگر آن که در دم آرزو
کرده ام تا همه ی مهر من آن را در برگیرد.

اس ام اس فلسفی

• هرگز گذشته را در آینده باز مجوی •

اس ام اس فلسفی

• انسان نباید زنده بودن را عالی ترین
چیزها بشمارد بلکه باید زندگی خوب را عالی ترین چیزها بشمارد و… زندگی خوب همان زندگی زیبا و مطابق حق
است.
اوردوز

سوپرایزهای عاشقانه با ....
60 درصد مردم از دردهای مقعدی رنج میبرند ! + عکس
اخبار مرتبط :
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگ
چین و چروک پوستدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپرواز
بوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگچین و چروک پوستدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ