اس ام اس تولدت مبارک عزیزم

اس ام اس تولدت مبارک , سـتـاره هارابرای آمدنت گلچین کرده بودم وقتی آمدی

اس ام اس تولدت مبارک

اس ام اس تولدت مبارک , هــم نفسم امــشب شب تولد توست
شــبی که ستاره ایی به آسمان زندگیت افزوده می شود
ســتاره ایی که می تواند همانند نقطه عطفی در زندگیت بدرخشد و نورانی تر از تمامی ستارگان شود
عشــقم
سـوسـوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست
آمــدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی
تـنـها ستاره ی آسمان قلبم
تــولدت مبارک

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

ميــلاد تو شيرين ترين بهانه ايست
كــه مي توان با ان به رنج هاي زندگي هم دل بست
مـیـلادت مبارک

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

دیشــب برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام
تکه ای ازماه را و یـک شاخه نیلوفر
تو مـتـولد می شوی و من عاشق تر میشوم
تولدت مـبارک

♥♥

اس ام اس تولدت مبارک

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

این هـدیه ی آسـمانی چشمانت
دلبـسته به شمعدانی چشمانت
ای عشــق تولدت مبارک قلبم
تـقدیم به مهربانی چشمانت
تــولدت مبارک مهربون

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

روز تــولدت بهترين روز عمرم است
روزي كه باتپــش هاي تند تندقلبت شروع به زندگي كردي و نام تو درقلبم روييد
بـهترينم تولدت مبارك

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

سـتـاره هارابرای آمدنت گلچین کرده بودم وقتی آمدی
خورشیـد نگاهت دیگرستاره ای برایم نگذاشت
اما من از بـس دوستـت دارم با عشق قلبم راتقدیمت میکنم
تولدت مــبارک

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

بهــترینم بهترین آرزو را برای بهترین روزهایت آرزومندم
تولدت مـبارک

♥♥

اس ام اس تبریک تولد


♥♥

امـروز بهـترین روز زندگیمه
روزیه که خـدا یه فرشته ی مهربونشو بهم هدیه داد
کـاش زمان وایسـه و امروز تموم نشه هیچوقت
بهـترین لحظه هام کنار تو بودن
از خدا مـیـخوام سال های دیگه این روزو کنار هم جشن بگیریم
روزت مبـارک فرشته ی زندگیم

♥♥

اس ام اس تولدت مبارک


♥♥

تَـوَلُد تَوَلُد تَوَلُدِت مُبـارَک
مُبارَک مُبارَک تَوَلُدِت مُبـارَک
لَـبِـت شاد و دِلِت خوش
چـو گُل پُرخَنده باشی
بـیـا شَمعا رو فوت کُن
کـه صَد سال زِنده باشی
تَـوَلُد تَوَلُد تَوَلُدِت مُبـارَک
مُبـارَک مُبارَک تَوَلُدِت مُبارَک
ت َ و َ ل ُ د ِ ت مُ ب ا ر َ ک

میهن گرام

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
خلاص شدن از دردهای نشیمنگاهی تصاویر
اخبار مرتبط :
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ
5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز
جواهر بازارپنجاه چهلآیسان پروازسامسونگ5040 -2دکتر طاهریدکتر تاجبخشمهرپرواز