داستان کوتاه مخلوط ناهمگن

داستان کوتاه مخلوط ناهمگن

مخلوط ها و بعد دو لیوان که یکی آب نمک و دیگری نخودچی و کشمش بود را به دانش آموزان نشان داد و از آنها خواست که به اجزای این دو مخلوط دقت کرده و محتویات دو ظرف را با هم مقایسه کنند بعد از مدتی نماینده ی کلاس هر دو لیوان را روی میز […]

مخلوط ها

و بعد دو لیوان که یکی آب نمک و دیگری نخودچی و کشمش بود را به دانش آموزان نشان داد
و از آنها خواست که به اجزای این دو مخلوط دقت کرده و محتویات دو ظرف را با هم مقایسه
کنند

بعد از مدتی نماینده ی کلاس هر دو لیوان را روی میز معلم گذاشت.یکی از لیوان ها کاملا خالی
بود و دیگری همچنان پر از آب و نمک بود.معلم درس را تمام کرد و زنگ خورد

جلسه ی بعد
معلم از دانش آموزان پرسید: کسی از درس قبل اشکال یا سوالی ندارد؟

رسول دست گرفت و سوال کرد(خانم ما
مخلوط ناهمگن رانفهمیدیم!!!!!)

معلم دوباره تعریف آن را بر روی تابلو نوشت.رسول سری تکان داد و نشست

مرضیه بی
آنکه اجازه بگیرد بلند شد وگفت: (خانم ما مثال مخلوط ناهمگن را نفهمیدیم)

معلم با مهربانی چند مثال جدید
زد و مرضیه با نا امیدی نشست

حسن از آخر کلاس گفت خانم اجازه می شود همان مثال مخلوط ناهمگن
جلسه ی قبل را دوباره تکرار کنید

همچنین بخوانید :  داستان طنز:آن را که گفتی اسمش را نبر و بردار بیار!

عصبانیت در چهره معلم پدیدار شد.ابروهایش را در هم کشید و گفت:چرا
سوال تکراری می پرسی من این قسمت را چندین بار است که دارم توضیح می دهم.چرا حواست را جمع نمی
کنی؟

حسن که گونه هایش قرمز شده بود.سرش را پایین انداخت و زیر لب گفت: خانم آخه مثال مخلوط ناهمگن
خیلی خوشمزه بود!!!

معلم که تازه به دلیل سوالات دانش آموزانش پی برده بود.لحظه ای سکوت کرد.بغضی در گلویش
نشست ولی پرده ای از لبخند برلبانش آویخت و به دانش آموزان معصوم و فقیر خود نگاهی انداخت

و همانجا
تصمیم گرفت از جلسه بعد همیشه با یک مخلوط ناهمگن به کلاس برود.

داستانک

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
حاشیه های بازیگر زن سینمای ایران فیلم
اخبار مرتبط :
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری

مهر پروازعضویت در تلگرام
داستان آموزنده آیا شما هم روزه هستید؟
داستان آموزنده آیا شما هم روزه هستید؟
داستان جالب حکیم دانا و دختر لجباز
داستان جالب حکیم دانا و دختر لجباز
داستان جالب شاهین چنگیزخان مغول
داستان جالب شاهین چنگیزخان مغول
داستان جالب محمدعلی پاشا و پسرک
داستان جالب محمدعلی پاشا و پسرک
داستان جالب و اموزنده بهلول و شیخ جنید بغدادی
داستان جالب و اموزنده بهلول و شیخ جنید بغدادی
داستان جالب یک مشت شکلات
داستان جالب یک مشت شکلات
داستان آموزنده کریم تر از حاتم طایی
داستان آموزنده کریم تر از حاتم طایی
داستان تنها راه ورود بشر به بهشت
داستان تنها راه ورود بشر به بهشت
سامسونگپک ضد ریزش مودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرام