داستان کفش یا پا

داستان کفش یا پا

داستان کفش یا پا , کفش هایش انگشت نما شده بود و جیبش خالی!یک روز دل انگیز بهاری از کنار مغازه ای می گذشت؛ ..

داستان کفش یا پا

داستان کفش یا پا , مأیوسانه به کفشها نگاه می کرد و غصه ی نداشتن بر همه ی
وجودش چنگ انداخته بود.ناگاه! جوانی کنارش ایستاد ، سلام کرد و با خنده گفت : چه روز قشنگی ! مرد
به خود آمد ، نگاهی به جوان انداخت و از تعجب دهانش باز ماند! جوان خوش سیما و خنده بر
لب ، پا نداشت.پاهایش از زانو قطع بود! مرد هاج و واج ، پاسخ سلامش را داد ؛ سر

شرمندگی

پایین آورد و عرق کرده ، دور شد

داستان کفش یا پا

داستان کفش یا پا

لحظاتی بعد ، عقل گریبانش را گرفته بود و بر او نهیب
می زد که : غصه می خوردی که کفش نداری و از زندگی دلگیر بودی ؛ دیدی آن

جوانمرد

را
که پا نداشت ؛ اما خوشخال بود از زندگی خوشنود ! به خانه که رسید از رضایت لبریز بود.عصرایران.

بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخش
عضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژ
عضویت در تلگرام
داستان زیبای پاداش الهی
داستان زیبای پاداش الهی
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
داستان بسیار زیبای معنی واقعی زندگی
داستان بسیار زیبای معنی واقعی زندگی
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x