داستان فاصله زانو تا زمین

داستان فاصله زانو تا زمین

داستان فاصله زانو تا زمین , رودانشمندزی دو مرد جوان نزد استادی آمدند و ازاو پرسیدند:فاصله بین دچار یک مشکل شدن تا راه حل یافتن برای حل مشکل چقدراست؟

داستان فاصله زانو تا زمین

داستان فاصله زانو تا زمین , استاد اندکی تامل کرد و گفت:فاصله مشکل یک فرد و راه نجات او
از آن مشکل برای هر شخصی به اندازه فاصله زانوی او تا زمین است!آن دو مرد جوان گیج و آشفته
از نزد او بیرون آمدند و در بیرون مدرسه با هم به بحث و جدل پرداختند.اولی گفت: من مطمئنم منظور
استاد معرفت این بوده است که باید به جای روی زمین نشستن از جا برخاست و شخصا برای مشکل راه
حلی پیدا کرد.با یک جا نشینی و زانوی غم در آغوش گرفتن هیچ مشکلی حل نمی شود.

داستان فاصله زانو تا زمین

داستان فاصله زانو تا زمین

دومی کمی فکر کرد و گفت: اما اندرزهای پیران معرفت معمولا بارمعنایی عمیق تری دارند و به این راحتی قابل
بیان نیستند.آنچه تو می گویی هزاران سال است که بر زبان همه جاری است و همه آن را می دانند.استاد
منظور دیگری داشت.آندو تصمیم گرفتن نزد استاد بازگردند و از خود او معنای جمله اش را بپرسند.استاد با دیدن مجدد
دو جوان لبخندی زد و گفت:وقتی یک انسان دچار مشکل می شود.باید ابتدا خود را به نقطه صفربرساند.نقطه
صفر وقتی است که انسان در مقابل کائنات و خالق هستی زانو می زند و از او مدد می جوید.بعد
از این نقطه صفر است که فرد می تواند برپا خیزد و با اعتماد به همراهی کائنات دست به عمل
زند.بدون این اعتماد و توکل برای هیچ مشکلی راه حل پیدا نخواهد شد.باز هم می گویم…
فاصله بین مشکلی که یک انسان دارد با راه چاره او ، فاصله بین زانوی او و زمینی است که
برآن ایستاده است داستانک

همچنین بخوانید :  داستان کوتاه دانشجوی نمونه
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
چرا نیوشا ضیغمی خارج از ایران فرزندش را به دنیا می آورد + فیلم
اخبار مرتبط :
سامسونگآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
عضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان آموزنده نگهبانی از نیمکت
داستان آموزنده نگهبانی از نیمکت
داستان کوتاه معدنی پر از الماس
داستان کوتاه معدنی پر از الماس
داستان آموزنده آخرین دونده
داستان آموزنده آخرین دونده
داستان جالب چشمه و غرور
داستان جالب چشمه و غرور
داستان جالب دوقلوهای همسان با ویژگی‌های متفاوت
داستان جالب دوقلوهای همسان با ویژگی‌های متفاوت
داستان جالب رئیس بیمارستان
داستان جالب رئیس بیمارستان
داستان زیبای فرار از زندگی
داستان زیبای فرار از زندگی
داستان آموزنده نیش مار و زنبور
داستان آموزنده نیش مار و زنبور
سامسونگآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
x