داستان سگ حریص

داستان سگ حریص

داستان سگ حریص , سگ که استخوانی را از یک آدم مهربان دریافت نموده بود

داستان سگ حریص

داستان سگ حریص , با عجله به طرف کلبه پیرزن می دوید.و برای رسیدن به خانه باید از
روی پل چوبی عبور می کرد.در حین عبور کردن در درون آب رودخانه تصویر خودش را دید اما او نمی
دانست آن تصویر متعلق به خود اوست.

داستان سگ حریص

داستان سگ حریص

او دید یک سگ پایین پل، استخوانی بزرگ در دهان دارد.استخوانی شاید بزرگتر از استخوان خودش.
سگ حریص برای گرفتن استخوان به درون رودخانه پرید.سگ حریص به سختی و تلاش زیاد جان خود را نجات
داد و از رودخانه بیرون آمد.حالا او دیگر استخوان خودش را هم نداشت چون آن را هم آب برده بود.بدین
شکل سگ خیس تمام شب را گرسنه ماند.

بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخش
عضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژ
عضویت در تلگرام
داستان زیبا و خواندنی همراز یکدیگر باشیم
داستان زیبا و خواندنی همراز یکدیگر باشیم
داستان زیبای پاداش الهی
داستان زیبای پاداش الهی
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x