داستان با جان و دل گوش كردن

مردي كه ديگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادي تقاضاي كمك كرد..

داستان با جان و دل گوش كردن

داستان با جان و دل گوش كردن ,مردي كه ديگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادي تقاضاي كمك كرد.

به استاد گفت: «به محض اينكه يكي از ما شروع به صحبت مي‌كند، ديگري حرف او را قطع مي‌كند. بحث آغاز مي‌شود و باز هم كار ما به مشاجره مي‌كشد. بعد هم هر دو بدخلق مي‌شويم. در حالي كه يكديگر را بسيار دوست داريم، اما نمي‌توانيم به اين وضعيت ادامه دهيم. ديگر نمي‌دانم كه چه بايد بكنم.»

داستان با جان و دل گوش كردن

داستان با جان و دل گوش كردن

استاد گفت: «بايد گوش كردن به سخنان همسرت را ياد بگيري.
وقتي اين اصل را رعايت كردي، دوباره نزد من بيا.»

مرد سه ماه بعد نزد استاد آمد و گفت كه ياد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد.
استاد لبخندي زد و گفت: «بسيار خوب.
اگر مي‌خواهي زندگي زناشويي موفقي داشته باشي بايد ياد بگيري به تمام حرف‌هايي كه نمي‌زند هم گوش كني.»

داستان با جان و دل گوش كردن

لباس زیر و لباس شب های زیبای زنانه
گالری شخصی جواهرات هنرمندان + تصاویر
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
مروری بر گذشته

داستان امید کسی را ناامید نکن

داستان امید کسی را ناامید نکن

داستان کفن دزد

داستان کفن دزد

داستان این نیز بگذرد

داستان این نیز بگذرد

داستان به جهت اين که احمق هستم

داستان به جهت اين که احمق هستم

داستان مدیر مدرسه

داستان مدیر مدرسه

داستان پسرک و خدمتکار

داستان پسرک و خدمتکار

داستان پیر شی نوبتی نشی

داستان پیر شی نوبتی نشی

داستان دوست خوب ثروتی ماناتر از پول

داستان دوست خوب ثروتی ماناتر از پول
سایر مطالب داستان کوتاه
فروشگاه پارس نوران شرقتیوب آی آر