داستان با جان و دل گوش کردن

مردی که دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای کمک کرد..

داستان با جان و دل گوش کردن

داستان با جان و دل گوش کردن ,مردی که دیگر تحمل مشاجرات با همسر خود را نداشت، از استادی تقاضای
کمک کرد.به استاد گفت: «به محض اینکه یکی از ما شروع به صحبت می‌کند، دیگری حرف او را قطع می‌کند.بحث
آغاز می‌شود و باز هم کار ما به مشاجره می‌کشد.بعد هم هر دو بدخلق می‌شویم.در حالی که یکدیگر
را بسیار دوست داریم، اما نمی‌توانیم به این وضعیت ادامه دهیم.دیگر نمی‌دانم که چه باید بکنم.»

داستان با جان و دل گوش کردن

داستان با جان و دل گوش کردن

استاد گفت: «باید
گوش کردن به سخنان همسرت را یاد بگیری.وقتی این اصل را رعایت کردی، دوباره نزد من بیا.» مرد سه ماه
بعد نزد استاد آمد و گفت که یاد گرفته است به تمام سخنان همسرش گوش دهد.استاد لبخندی زد
و گفت: «بسیار خوب.اگر می‌خواهی زندگی زناشویی موفقی داشته باشی باید یاد بگیری به تمام حرف‌هایی که نمی‌زند هم گوش
کنی.»

همچنین بخوانید :  ماجرای چوپان و مشاور‎
چگونه از شر دردهای نشیمنگاهی خلاص شویم ؟ !!
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگ
چین و چروک پوستدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپرواز
بوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ
آیسان پروازجواهری بینارفع دایمی موهای سفیدسامسونگچین و چروک پوستدکتر تاجبخشدکتر طاهریمهرپروازبوکینگ نیک صالحیخرید اینترنتی کارت شارژ