داستان او پشت پنجره بود

داستان او پشت پنجره بود

داستان او پشت پنجره بود , روزی از روزها جانی با خانواده اش برای دیدن پدربزرگ و مادربزرگ به مرزعه رفته بودند.

داستان او پشت پنجره بود

داستان او پشت پنجره بود , مادربزرگ یک تیر و کمون به جانی داد تا باهاش بازی کنه.موقع بازی
جانی به اشتباه یه تیر به سمت اردک خانگی مادربزرگش پرت کرد که به سرش خورد و اونو کشت.جانی وحشت
زده شد لاشه رو برداشت و برد پشت دیوار قایم کرد.وقتی سرشو بلند کرد دید که خواهرش سالی همه چیزو
دیده ولی حرفی نزد.مادربزرگ به سالی خواهر جانی گفت توی شستن ظرف ها کمکم کن.ولی سالی گفت : مامان بزرگ
جانی بهم گفته که می خواد تو کارای آشپزخونه کمک کنه.و زیر لبی به جانی گفت : اردکه رو یادت
میاد؟ جانی سریع رفت و ظرفا رو شست.

داستان او پشت پنجره بود

داستان او پشت پنجره بود

بعد از ظهر اون روز پدربزرگ گفت که می خواد بچه ها رو ببره ماهیگیری ولی مادربزرگ گفت : متاسفانه
من برای درست کردن شام به کمک سالی احتیاج دارم.سالی لبخندی زد و گفت : نگران نباشید چونکه جانی به
من گفته می خواد کمک کنه.و زیر لبی به جانی گفت : اردکه رو یادت میاد؟ سالی رفت ماهیگیری و
جانی تو درست کردن شام کمک کرد.چند روزی به همین منوال گذشت و جانی مجبور بود علاوه بر کارای خودش
کارای سالی رو هم انجام بده.تا اینکه نتونست تحمل کنه و رفت پیش مادربزرگش و همه چیز رو بهش گفت.مادربزرگ
لبخندی زد و اونو در آغوش گرفت و گفت: عزیزدلم می دونم چی شده.من اون موقع کنار

پنجره

بودم و
همه چیز رو با چشم های خودم دیدم اما چون خیلی دوستت دارم همون لحظه بخشیدمت.من فقط می خواستم
ببینم تا کی می خوای به سالی اجازه بدی به خاطر یه اشتباه تو رو در خدمت خودش بگیره! عصرایران

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخش
عضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژ
عضویت در تلگرام
داستان زیبا و خواندنی همراز یکدیگر باشیم
داستان زیبا و خواندنی همراز یکدیگر باشیم
داستان زیبای پاداش الهی
داستان زیبای پاداش الهی
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان جالب بدن نیم فلج بکار افتاد
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان آموزنده کفش گاندی
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان زیبای درس کودک به مادرش با گفتگو با خدا
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب کار خوبه خدا درست کنه
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
داستان جالب شرط پیرزن برای اجاره خانه اش
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
حکایت خواندنی و جالب عالم کتک خور
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآزانس کاترینادکتر تاجبخشعضویت در تلگرامدکتر بتول طاهریمهر پروازشارژعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامبلیط

x