ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

 ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر مردی چهار پسر داشت.هنگامی که در بستر بیماری افتاد، یکی از پسرها به برادرانش گفت: «یا شما مواظب پدر باشید و از او ارثی نبرید، یا من پرستاری اش می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!» برادران با خوشحالی نگهداری از پدر را به عهده او […]ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

مردی چهار پسر داشت.هنگامی که در بستر بیماری افتاد،
یکی از پسرها به برادرانش گفت:

«یا شما مواظب پدر باشید و از او ارثی نبرید، یا من پرستاری اش
می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!»

برادران با خوشحالی نگهداری از پدر را به عهده او
گذاشتند و رفتند.پس از مدتی پدر مُرد.شبی پسر در خواب دید که به او می گویند در فلان جا، صد
دینار است، برو آن را بردار، اما بدان که در آن خیر و برکتی نیست.

پسر سراغ پول ها نرفت.دو شب بعد هم همان خواب ها تکرار شد تا آنکه در شب سوم خواب دید
که می گویند، در فلان مکان یک درهم است.آن را بردار که پُرخیر و برکت است!پسر صبح از خواب برخاست
و همان جایی که خواب دیده بود، رفت و یک درهم را برداشت.

در راه با آن دو ماهی خرید.هنگامی که شکم آنها را پاره کرد، در شکم هر کدام یک دُر یافت.یکی
از دُرها را به درگاه سلطان برد و پادشاه که از آن خوشش آمده بود، پول زیادی به پسر داد
و گفت: «اگر لنگه دیگر آن را بیاوری، پول بیشتری می گیری.پسر دُر دیگر را نیز به قصر شاه برد
و سلطان با دیدن دُر به وعده اش عمل کرد و پسر به برکت احترام به پدرش از ثروتمندترین مردان
روزگار شد.

روزنامه ابتکار

دختر ایرانی که یک شبه قد بلند شد !
بد شدن حال ترانه علیدوستی در فرودگاه + فیلم
برچسب ها:
اخبار مرتبط :

فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیرین
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدی
عضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
داستان درشکه سواری ناصرالدین شاه
داستان درشکه سواری ناصرالدین شاه
داستان زیبای ارزیابی خود
داستان زیبای ارزیابی خود
داستان مرد روستایی و سکه های طلا
داستان مرد روستایی و سکه های طلا
داستان آموزنده چرا دیر می‌آیی؟
داستان آموزنده چرا دیر می‌آیی؟
داستان هنگام عصبانیت
داستان هنگام عصبانیت
داستان دکتر به همراه مأمور آشپزخانه
داستان دکتر به همراه مأمور آشپزخانه
داستان بامزه آزمون دامادها
داستان بامزه آزمون دامادها
داستان پندآموز قاضی و امانت
داستان پندآموز قاضی و امانت
فروشگاه آنلاین مد و لباس دُلیچیسامسونگآژانس کاتریناتاژآیسان پروزازقصر شیریندکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پروازعضویت در تلگرامدکتر دین محمدیعضویت در تلگرامشارژعضویت در تلگرام
x