سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325 , از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند!

سوژه های خنده  دار فضای مجازی سری 325

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325 , سوژه ها را ببینید و لذت ببرید.

تعاریف بزرگان دنیا از خانم ها

دختران ۲ دسته اند: دسته اول آنهایی که زیبا هستند و فورا ازدواج میکنند و دسته دیگر آنهایی که به دانشگاه میروند (شاو)

زن از این متأثر نمیشود که به او توجه کنید، بلکه تأثر او از این است که به او توجه کنید و بعد از او دور شوید (تواین)

تعاریف بزرگان دنیا از خانم ها

با زنان همانطور که با کودکان سر و کار دارید رفتار کنید ولی همانطور که با ملکه صحبت میکنید با او سخن بگویید (وایلد)

تعاریف بزرگان دنیا از خانم ها

کار زن افراط و تفریط است، اگه دوست بدارد از شدت محبت بی زار میشود و وای به حال زمانی که دشمنی پیدا کند (ولتر)

تعاریف بزرگان دنیا از خانم ها

از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند ( دیل کارنگی)

ازدواج کار خوبی است، ولی بهتر است این کار را انجام ندهید (سامبرست)

زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد (ویکتور هوگو)

تعاریف بزرگان دنیا از خانم ها

در زندگی یک مرد ۲ روز ارزش دارد: روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد (ویکتور هوگو)

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

اتاق بچه های امروز!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

لپ لپ واقعی!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

الهه “مردونه همينجا زنونه طبقه بالا”!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

الهه “حالا ایشالا از شمبه”!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

سیل و فوت هنرمند ، شروع 96 و این همه تلخی…!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

یه روزگاری با موتور گازی عشق می کردن!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

شیوه های های آموزش در منزل!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

به پایان انتظار دیگه چیزی نمونده…!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 325 +تصاویر

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
مروری بر گذشته

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 292 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 292 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 291 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 291 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 290 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 290 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 289 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 289 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 288 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 288 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 287 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 287 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 286 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 286 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 285 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 285 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 284+تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 284+تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 283 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 283 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 282 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 282 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 281 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 281 +تصاویر
سایر مطالب سوژه های خنده دار
فروشگاه پارس نوران شرقتیوب آی آر