سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324 , آدم هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند.

سوژه های خنده  دار فضای مجازی سری 324

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324 , سوژه ها را ببینید و لذت ببرید.

جملات کوتاه و آموزنده

آدم هاي بزرگ در باره ايده ها سخن مي گويند
آدم هاي متوسط در باره چيزها سخن مي گويند
آدم هاي كوچك پشت سر ديگران سخن مي گويند .

آدم هاي بزرگ درد ديگران را دارند
آدم هاي متوسط درد خودشان را دارند
آدم هاي كوچك بي دردند .

آدم هاي بزرگ عظمت ديگران را مي بينند
آدم هاي متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم هاي كوچك عظمت خود را در تحقير ديگران مي بينند .

آدم هاي بزرگ به دنبال كسب حكمت هستند
آدم هاي متوسط به دنبال كسب دانش هستند
آدم هاي كوچك به دنبال كسب سواد هستند .

آدم هاي بزرگ به دنبال طرح پرسش هاي بي پاسخ هستند
آدم هاي متوسط پرسش هائي مي پرسند كه پاسخ دارد
آدم هاي كوچك مي پندارند پاسخ همه پرسش ها را مي دانند .

آدم هاي بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
آدم هاي متوسط به دنبال حل مسئله هستند
آدم هاي كوچك مسئله ندارند .

آدم هاي بزرگ سكوت را براي سخن گفتن برمي گزينند
آدم هاي متوسط گاه سكوت را بر سخن گفتن ترجيح مي دهند
آدم هاي كوچك با سخن گفتن بسيار، فرصت سكوت را از خود مي گيرند

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

بعضیا همیشه!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

سوژه مناسب برای شعارهای انتخاباتی!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

بفرمایید…!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

دمپایی لا انگشتی!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

پارکینگ در ژاپن!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

الهه ی “برم خرید کنم حالم خوب شه” یونان باستان

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

مجسمه سنگی نیم ساعت بعد از خرید!! یونان کنونی!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

می دونید چرا خوشحاله؟ بله همسرش توی ماشینه!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

جوراب خشک کردن یک پیانیست!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324

صرفا جهت دلبری!!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 324 +تصاویر

گالری شخصی جواهرات هنرمندان + تصاویر
لباس زیر و لباس شب های زیبای زنانه
اخبار مرتبط :
پربیننده ترین خبرها
مروری بر گذشته

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 292 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 292 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 291 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 291 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 290 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 290 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 289 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 289 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 288 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 288 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 287 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 287 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 286 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 286 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 285 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 285 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 284+تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 284+تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 283 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 283 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 282 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 282 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 281 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 281 +تصاویر
سایر مطالب سوژه های خنده دار
فروشگاه پارس نوران شرقتیوب آی آر