سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311 +تصاویر

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311 را در ادامه ببینیم:

سوژه های خنده  دار فضای مجازی سری 311

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311 را در ادامه ببینیم:

سخن بزرگان  درباره  خوشبختي
ساموئيد

اول صحت ، دوم جمال ، سوم ، مال ، چهارم رفيق اينها پله هاي نردبان سعادت است

ج -واناميكر

استفاده از موفقيت هاي كوچكي كه پيش مي آيد پر منفعت تر از اين است كه بيهوده شانس بزرگتري آرزو كنيم كه شايد هرگز بدست نيايد.

ژاك دوال

آرزو يك خوشبختي بزرگتر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه از آن بهره منديم باز مي دارد.

رومن رولان

خوشبختي در اين است كه حدود و همه چيز را بشناسيم و به آن احترام بگذاريم.

تريستان برنارد

براي آنكه بتوانيد با ديگران در كمال آرامش زندگي كنيد از آنها جز آنچه مي توانند در راهتان نثار كنند چيز ديگري نخواهيد.

آندره ژيد

هرگز براي تمتع از خوشبختي ، امروز و فردا مكن .

 

توماس ولف

هرگز قدر آن روزهايي كه در كمال خوشبختي زندگي مي كرديم نمي دانيم ، مگر زماني كه براي هميشه آن ساعات خوش را از دست داده باشيم.

ماسيلون

بسياري از آنهايي كه به ظاهر خوشبختند در پنهاني رنج مي برند.

گوستاويولون

يكي از بهترين طريق خوشبخت شدن اين است كه انسان معتقد باشد كه واقعا خوشبخت است و يا روزي خواهد شد .

آبدو وليل

خوشبختي به كساني روي مي آورد كه براي خوشبخت كردن ديگران مي كوشند

آندره توريه

سعادت مثل پروانه اي است كه روي برگهاي گل بخواب رفته باشد به مجرد اينكه نزديكش بروي بالهاي خود را باز كرده و در فضا پرواز مي كند.

اليوت

بزرگترين سعادت فرار از فلاكت است

الثرر

خواستار سعادت ديگران بودن بزرگترين خوشبختي هاست

شيللر

حسن شهرت و نام نيك بزرگترين سعادتهاست .

رنان

سعادت ديگران بخشي مهم از خوشبختي ماست

موريس مترلينگ

هنگام نيكبختي است كه بايد بيمناك بود.هيچ چيز تهديد آميز تر از سعادت نيست

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 308

خونوادهاشون مخالف ازدواجشون بودن!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

از اول باید این طوری می ساختنش!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

قیافه آقایون بعد از دیدن قیمت مانتوی انتخابی خانم ها!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

مغز تخمه این طوری به دستتون میرسه!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

واسه سفرهای نوروزی همراهتون یادتون نره!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

شوک جامعه ورزشی از شنیدن خبر مرگ میزوگی!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

عباس جدیدی در آخرین روزهای زندگی میزوگی!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

مامان بازی فوک با عروسکش!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

شکار لحظه ها!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

شکست عشقی، چه بلاهایی سر آدم نمیاره !!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311

ایمنی!!

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 311 +تصاویر

دندانهای افراد مشهور قبلا چگونه بود ؟!! + تصاویر
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
گزارش تصویری
سوژه های خنده دار
مروری بر گذشته

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 343

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 343

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 342

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 342

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 341

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 341

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 340

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 340

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 339

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 339

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 338

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 338

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 337

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 337

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 336

سوژه های خنده دار فضای مجازی سری 336
سایر مطالب سوژه های خنده دار
Polywash