ارتباط شوم مردان عراقی با 3 زن خیابانی در آبادان دردسر ساز شد

2 مرد عراقی که برای رابطه سیاه به آبادان سفر کرده بودند در پاتوق زنان خیابانی تسلیم 2 سارق حرفه ای شدند.

ارتباط شوم مردان عراقی

ارتباط شوم مردان عراقی ,صبح پنج شنبه 26 اسفند ماه امسال 2 مرد عراقی در تماس با ماموران پلیس از ماجرای گرفتار شدن
در دام زورگیر مسلح خبر دادند و تیمی از ماموران کلانتری 11 ولیعصر همراه ماموران یگان امداد
برای بررسی های بیشتر پای در محل سرقت گذاشتند.
2 مرد عراقی زمانیکه ماموران را پیش روی خود دیدند ادعا کردند در خیابان فیه به سمت جاده شیخ حمید بودند که 2 مرد مسلح
به سمت ما امدند و با سرقت پولهایمان پا به فرار گذاشتند
و زمانیکه آنها را تعقیب کردیم موفق به شناسایی مخفیگاه آنها شدیم.

ماموران پی بردند خانه ای که دو مرد مسلح به آنجا رفته اند مخفیگاه 2 سارق سابقه دار است.

همین کافی بود تا عملیات دستگیری 2 سارق مسلح کلید زده شود اما 2 سارق حرفه ای با مشاهده ماموران
با توجه به تاریکی هوا از در پشت ساختمان به سمت نیزارها پا به فرار گذاشتند
و حتی ماموران با شلیک چند تیرهوایی نیز نتوانستند مانع فرار دزدان شوند.

ارتباط شوم مردان عراقی

ارتباط شوم مردان عراقی

در گام بعدی ماموران زمانیکه وارد مخفیگاه دزدان شدند با 3 زن خیابانی روبرو شدند و آنها با دیدن ماموران سناریوی عجیبی
را پیش روی ماموران قرار دادند.
3 زن خیابانی ادعا کردند که با 2 مرد عراقی در خیابان آشنا شدیم و قرار بود با رابطه سیاهی که با آنها داشته باشیم
چند صد دلار پول به دست بیاوریم اما وقتی همراه آنها وارد پاتوقمان شدیم 2 سارق حرفه ای
که با هم زندگی می کنیم وقتی متوجه 2 مرد عراقی شدند اجازه رابطه سیاه با آنها را ندادند
و شروع به کتک کاری با آنها گرفتند و پس از سرقت پولهایشان آنها را در نخلستان ها رها کردند.
این 3 زن گفتند فکر نمی کردیم آنها به سراغ پلیس بروند و با داستانسرایی دروغین ماموران را در جریان سرقت پول هایشان قرار دهند.
2 مرد عراقی وقتی در برابر اعترافات 3 زن خیابانی روبرو شدند حرفهای آنها را تایید کردند و گفتند
برای رابطه سیاه به آبادان سفر کرده بودیم که در دام 2 زورگیر خشن افتادیم.
بنا به این گزارش، پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است
و ردیابی های پلیسی برای دستگیری 2 سارق حرفه ای ادامه دارد.

رکنا

ارتباط شوم مردان عراقی با 3 زن خیابانی در آبادان دردسر ساز شد

گالری شخصی جواهرات هنرمندان
سوپرایزهای عاشقانه با ....
اخبار مرتبط :
نگاه ویژه
حراج آخر فصل مدیسه