سنگهاي شفابخش براي كودكان

به راستي سنگها هدايايي از جانب زمين هستند. به نظر مي رسد كه كودكان نوعي جاذبه و
گرايش طبيعي نسبت به سنگها دارند و دلشان مي خواهد هر نوع سنگ يا كريستالي را
از زمين برداشته و آن را بطور كامل كشف كنند. در اين گونه مواقع ، آنها تمام حواس خود را
بكار مي گيرند و دوست دارند بفهمند هر كريستالي به چه چيزي شباهت دارد. آن را با انگشتان خود لمس مي كنند، يا حتي كريستال را به ساير نقاط بدن خود مي مالند. آنها كنجكاوند كه بدانند وقتي كه يك كريستال به زمين يا درون آب مي افتد چه صدايي مي دهد، و يا چه بو  و مزه اي دارد.

بعضي كودكان از حواس فراوان خود استفاده مي كنند تا بگويند كه كريستالها به آنها
چه مي گويند.حتي بدون اينكه آموزشي به آنها داده شده باشد به گونه اي اسرار آميز، از سنگها
براي درمان خود استفاده مي كنند. بچه ها خيلي سريع مي توانند نسبت به نيروي درماني سنگها واكنش نشان دهند.

فرزندان خود را به فروشگاههاي سنگ و جواهرآلات و سنگهاي معدني ، نمايشگاهها و موزه هاي سنگهاي قيمتي ، يا مناطقي مثل غارها و معادن ببريد و بگذاريد سنگ كريستالي را كه دوست دارند بردارند. آنها اغلب اوقات كريستالهايي را كه براي بهبود و درمان آنها مفيد است انتخاب مي كنند.
يكبار من با دختر چهارده ساله اي به يكي از اين نمايشگاههاي سنگ رفتم و او از ميان همه سنگها، سنگ كريستالي به نام ‌ اشك سرخپوست را انتخاب كرد كه براي درمان افسردگي و غم
مورد استفاده قرار مي گيرد. اين دختر بچه آن سنگ را محكم در دستش گرفته و گفت: ‌ من ميخواهم كه اين سنگ هميشه همراهم باشد!‌ از مادرش پرسيدم كه آيا به تازگي كسي در خانواده تان
فوت كرده است و او با تعجب جواب داد : من برادرم را چهار هفته قبل از دست دادم ، اما
ما در اين مورد چيزي به او نگفته ايم. دخترك بطور آشكار ناراحتي و اندوه خانواده اش را
احساس كرده بود و احتياج به يك سپر محافظ داشت تا خود را از احساسات ناخوشايند
در امان نگه دارد.

در ادامه فهرستي از سنگهاي مختلف ارائه داده ام كه به سلامت بچه ها كمك مي كند. اجازه بدهيد فرزندتان اين نوع سنگها را در جيب بگذارد و هميشه به همراه داشته باشد و حتي موقع خواب و استراحت هم سنگ مخصوصش را پيش خود نگه دارد

Copyright 2003 Kami Niksalehi All rights reserved-Designed By  Niksalehi.com