اعدام 12 نفر از اراذل و اوباش

گروه حوادث -12 نفر از اراذل و اوباش مشهور تهران اعدام شدند.يک مقام مسئول در دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: سحرگاه روز ديروز حکم اعدام 12 تن از اراذل و اوباش، سوداگران مرگ و اشرار در زندان اوين...

گروه حوادث -12 نفر از اراذل و اوباش مشهور تهران اعدام شدند.يک مقام مسئول در دادسراي عمومي و انقلاب تهران گفت: سحرگاه روز ديروز حکم اعدام 12 تن از اراذل و اوباش، سوداگران مرگ و اشرار در زندان اوين اجرا شد.اين مقام مسئول، ضمن تاييد خبر اجراي حکم 12 تن از اراذل و اوباش در زندان اوين اظهار داشت: حکم بدوي اين افراد از سوي دادگاه هاي عمومي و انقلاب صادر شده بود و احکام صادره از سوي ديوان عالي کشور نيز تاييد شد.
دادستان عمومي و انقلاب تهران هم در اين باره گفت: 16 نفر از اراذل و اوباش دستگير شده مشهور تهران که مرتکب، تجاوز به عنف، شرارت و آدم ربايي شده بودند، اعدام شدند.سعيد مرتضوي افزود: 12 نفر از اين اشرار، سحرگاه ديروز در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند و حکم اعدام 4 نفر ديگر نيز از آنها نيز هفته گذشته اجرا شده بود.وي گفت: کليه اراذل و اوباش اعدام شده مرتکب جرائمي مانند شرارت، زورگيري، تجاوز به عنف، قمه کشي و آدم ربايي شده بودند.مرتضوي تصريح کرد: براي 17 نفر ديگر از اراذل و اوباش نيز درخواست صدور حکم اعدام شده است.بر اين اساس دادستاني تهران فهرست متجاوزان به نواميس و سوداگران را که سحرگاه ديروز در زندان اوين به دار مجازات آويخته شدند به شرح زير اعلام کرد.1-"حسين -ر" که يکي از اشرار تهران بود به جرايمي مانند: چندينبار آدم ربايي، چندين بار تجاوز به نواميس، زورگيري، دزدي، ايراد ضرب و جرح عمدي، شرارت هاي متعدد و سلب امنيت و آسايش عمومي مرتکب شده بود.2-"ابوالفضل- ص" از ديگر اراذل و اوباش تهران نيز مرتکب چندين بار آدم ربايي، تجاوز به نواميس، زورگيري، دزدي، ايراد ضرب و جرح عمدي، شرارت هاي متعدد و سلب امنيت و آسايش عمومي شده بود.3- "ابراهيم- الف" نيز به دليل شرکت در سرقت مسلحانه بانک (شرارت) و سرقت هاي تراول و طلا، قتل عمد با سلاح گرم، معاونت در سرقت و مخفي کردن مال مسروقه به دار مجازات آويخته شد.4- سيامک- د" به دليل جرم هايي مانند:فروش 43 کيلو و 200 گرم ترياک و حشيش و حمل 3 کيلو و 900 گرم هرويين و 3 کيلو ترياک به همراه شرارت متعدد اعدام شد.5- "غلامحسين - ش" به جرم حمل و نگهداري 3 کيلو و 270 گرم هرويين به دار مجازات آويخته شد.6- "فاضل -ر" به دليل جرم هايي مانند محاربه(شرارت)، سلب امنيت و آسايش عمومي و ايجاد رعب و وحشت با تهديد و دزدي هاي مسلحانه، باجگيري، به آتش کشيدن خانه هاي مردم، چندين بار تجاوز به نواميس مردم و تمرد در مقابل ماموران و تيراندازي به آنان، خريد و فروش سلاح اعدام شد.7-"حاجت - م" هم به دليل جرم هايي مانند محاربه(شرارت)، سلب امنيت و آسايش عمومي و ايجاد رعب و وحشت از طريق تهديد و دزدي هاي مسلحانه، باجگيري، به آتش کشيدن خانه هاي شهروندان، چندين بار تجاوز به نواميس مردم و تمرد در مقابل ماموران و تيراندازي به آنان، خريد و فروش سلاح از ديگر افراد اعدامي بود.8-"بابک - د" به دليل جرم هايي: مانند خريد و فروش 300 کيلوگرم ترياک و مشارکت در حمل و نگهداري 233 کيلوگرم ترياک، مشارکت در تهيه و نگهداري 9 کيلو و 600 گرم هروئين، مشارکت در خريد و نگهداري 254 کيلو ترياک و نگهداري اسلحه و مهمات.9- "سرور- ر" به دليل تهيه 62 کيلوگرم هرويين و فروش 12 کيلوگرم هرويين بهمراه شرارت 10-" اکبر -ز" به دليل مشارکت و در معرض فروش قراردادن 12 کيلو گرم هرويين و شرارت 11- "رسول - الف" به دليل حمل و نگهداري 270 گرم هرويين و 4 کيلوگرم ترياک و شرارت 12- "حميد- ت"به دليل نگهداري سلاح گرم و حمل و نگهداري 350 کيلوگرم ترياک و ايجاد شرارت، نيز از اشرار و سوداگران مرگ بودند که به دليل شرارت هاي متعدد و حمل و نگهداري مواد مخدر اعلام شدند.گفتني است حکم چهار نفر ديگر از اراذل و اباش هفته گذشته اجرا شد و براي 17 نفر ديگر هم درخواست حکم اعدام شده است.


درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سایر مطالب این بخش