روش هاى كنترل عصبانيت

ایران :در مطب روانكاو تعريف،دلايل ،زيان ها و روش هاى كنترل عصبانيت دكتر شيرين نوروى (روانشناس) * آيا عصبانيت و خشم تعريفى مشخص دارد؟ بله، در روانشناسى از اين «احساس» تعريف معينى وجود دارد و بر اساس آن «عصبانيت» يك...

ایران :در مطب روانكاو
تعريف،دلايل ،زيان ها
و روش هاى كنترل عصبانيت
دكتر شيرين نوروى (روانشناس)
* آيا عصبانيت و خشم تعريفى مشخص دارد؟
بله، در روانشناسى از اين «احساس» تعريف معينى وجود دارد و بر اساس آن «عصبانيت» يك احساس مثل همه احساسات ديگر است؛ مثل اضطراب، شادمانى، اندوه و غيره كه به هر صورت وجود دارند.
اين احساس مى تواند يك خشم كوچك باشد و يا احساسى قوى كه اداره آن از كنترل خارج است. اگر چه عصبانيت براى جسم و روح انسان داراى مضرات بى شمارى است اما بايد دانست كه نوع متعادل آن براى تحريك شهامت، شجاعت و ... و در مسير حمايت از حرمت نفس لازم است. هر چند وقتى از حد تعادل فراتر رود به پرخاشجويى، خشونت، تعدى و ... مى انجامد كه نوع مخرب و ويرانگر عصبانيت در زندگى روزمره آدم هاست و اگر از حد تعادل كمتر باشد به نوعى بى حالى و ضعف شخصيت ممكن است مبدل شود.
* مهمترين عوامل ايجاد كننده خشم و عصبانيت چه مواردى هستند؟
شايع ترين عوامل ايجادكننده خشم و عصبانيت در اشخاص به طور خلاصه و فشرده شامل موارد زير است:
۱- خستگى هاى جسمانى وتحليل رفتن قدرت بدنى بر اثر كارهاى سخت.
۲- گرسنگى و ضعف
۳- كمبود ويتامين ها بويژه ويتامين B1
۴- توقعات و انتظارات بى جا و خودخواهى هاى افراد در مناسبات فردى و اجتماعى
۵ - قانع نبودن اشخاص به آنچه كه در اختيار و دسترس آن هاست و به عبارتى به آن چه كه هستند.
۶- عدم انتقادپذيرى و عدم انعطاف در برابر عقايد مخالف
۷- داشتن ضعف در قوه عقل و منطق و استدلال و عدم توانايى گفت وگو
۸- فقدان ديد و چشم انداز معنوى در زندگى شخصى
۹- مزاح و شوخى هاى بى جا و بى موقع ديگران و يا مورد تمسخر واقع شدن از سوى ديگران
۱۰- شكست و عدم موفقيت در كارها و برنامه ها
۱۱- با وجود همه موارد فوق، مهمترين ريشه هاى خشم و عصبانيت افراد را بايد در كودكى افراد و تأثيرات محيط خانوادگى و تربيتى اشخاص جست وجو كرد.
* از مهمترين مضرات و زيان هاى ناشى از عصبانيت در زندگى افراد مى توان به چه نكاتى اشاره كرد؟
۱- عصبانيت و زود خشمى در افراد، مانع از شكوفا شدن و بيدارى تمايلات معنوى و روحانى در روح و روان اشخاص مى شود.
۲- خشم و عصبانيت، به دليل فرسوده كردن ذهن وجسم و توليد دردهاى عصبى و جسمانى در اندام و جوارح افراد، باعث كوتاه شدن هر چه بيشتر عمر و سن اينگونه اشخاص مى شود.
۳- عصبانيت و زودخشمى اگرچه خود مى تواند ناشى از ضعف قوه استدلال و قوه عقلانى افراد باشد، از سويى مسبب بروز ضعف در قدرت تصميم گيرى صحيح و قوه عقلانى - استدلالى اشخاص نيز مى شود.
۴- زودخشمى و عصبانيت، باعث مى شود كه ديگران از اين گونه افراد انتقاد نكرده و باعث شوند كه او از نعمت اصلاح شدن محروم گردد.
* چه روش هاى مؤثرى براى كنترل خشم و عصبانيت مى توان به كار گرفت؟
۱- از مهمترين روش ها، به دست گرفتن سررشته و مهار خشم و عصبانيت است؛ به عبارتى با تمرين و خودآگاهى مداوم، از بروز علايم خشم خوددارى شود و با تقويت خويشتندارى و كنترل بر نفس، خود را به دست عصبانيت خويش نسپاريم.
۲- تلاش براى عادت كردن به استفاده ازعقل و منطق و استدلال پيش از ابراز احساس و عواطف فردى يا ديدگاه هاى از پيش سنجيده نشده.
۳- از كنار مسائل براحتى عبور كنيم و به حركات و رفتار ديگران معنايى فراتر از آن چه كه هست ندهيم، سخت نگيريم و به اصطلاح «گير» ندهيم.
۴- كاهش دادن انتظارات و توقعات خويش و پذيرش آنچه كه هست.
۵- نيك بينى، درست ديدن و واقع بينى را در خود پرورش دهيم.
۶- پيش از آن كه عصبانيت و خشم خود را بروز دهيم به عكس العمل و بازتابى كه رفتار ناخوشايند و تند ما بر خواهد انگيخت بينديشيم.
۷- پيش از آن كه عصبانيت خويش را بروز دهيم به خودمان يادآور شويم كه «تو هم اكنون حق انتخاب و گزينش دارى؛ بنابراين مى خواهى انسان باشى يا حيوان؟»
۸- براى به تأخير انداختن ابراز خشم شروع كنيم به شمردن از ۱۰۰ تا صفر به صورت معكوس و با فاصله هر ۷ شماره: ۱۰۰ ، ۹۳ ، ۸۶ و...
۹- محل مورد نظر را ترك كنيم و يك ليوان آب خنك بنوشيم.
۱۰- تلقين مثبت كنيم و به خود يادآورى كنيم كه: «عصبانيت چيزى نيست مگر زبونى و خوارى و ناتوانى در قدرت عقل و منطق و توانايى گفت وگو، علاوه بر آن تو كه دوست ندارى ديگران تو را به عنوان شخصى ضعيف و بى منطق و عصبى بشناسند و...»
۱۱- اگر شخص مؤمنى هستيد، در هنگام خشم بلافاصله شروع كنيد به خواندن دعا و كمك خواستن صميمانه از خداوند.
۱۲- و بالاخره اينكه با تمرين مداوم تلاش كنيد كه بتوانيد در هر موقعيتى خود را به جاى ديگران بگذاريد.

درمان بیماری های بواسیر ، هموروئید ترومبوزه ، شقاق ، کیست مویی ، آبسه و فیستول
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سایر مطالب این بخش